Werknemers over hun relevantie voor de arbeidsmarkt

23 Feb, 2021Charlotte Eggens

Zowel harde als zachte vaardigheden zijn noodzakelijk voor de professional van vandaag om zijn carrière van de grond te krijgen. Tegelijkertijd stelt de arbeidsmarkt op de lange termijn andere eisen dan de wereld van vandaag. Het is niet voor niets dat het World Economic Forum de 10 skills waar je als organisatie en dus ook als professional mee bent voorbereid op de toekomst. Maar hoe kijken medewerkers in loondienst hier zelf tegenaan, in hoeverre vinden zij dat hun skills toekomstbestendig zijn? Om dit uit te lichten, lieten wij in samenwerking met onderzoeksbureau Panelwizard een extern onderzoek uitvoeren onder 1.146 Nederlanders in loondienst. Dit artikel is een verdieping van het persbericht dat verscheen op 23 februari 2021.

Relevantie op de arbeidsmarkt

Het onderzoek richt zich werknemers en de manier waarop zij aankijken tegen hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt. In een robotiserende wereld brengt dit zorgen en uitdagingen met zich mee. In de basis geeft het onderzoek een rooskleurig beeld, immers geeft 92% van de ondervraagden aan dat zij op dit moment beschikken over de juiste vaardigheden om hun huidige rol goed te vervullen. echter scherp aftekent tegen het tevreden huidige beeld, is de manier waarop Nederlanders in loondienst hun zorgen uiten over de toekomst.

Toekomstperspectieven

Nederlandse werknemers in loondienst maken zich zorgen over hun lange termijn positie op de arbeidsmarkt. 42% van de ondervraagden denkt dat hun huidige skills over 20 jaar immers niet meer relevant zijn bij het beoefenen van een baan.

Opvallend hierbij is dat dit meer bij mannen leeft (47%) dan bij vrouwen (36%).

Ook speelt de mate van arbeidsparticipatie een rol. Zo denkt 45% van de full-time werkenden dat hun skills over 20 jaar niet meer relevant zijn, terwijl dat voor part-time werkenden voor 37% geldt.

Daarnaast blijkt dat in Oost Nederland mensen het minste zorgen maken over de toekomst dan de andere delen van het land. 34% van de werkenden uit Oost-Nederland twijfelt over zijn/haar huidige skills en de mate waarin dit relevant is over 20 jaar, terwijl dat voor de andere regio’s Noord, Zuid en West-Nederland respectievelijk voor 45%, 44% en 43% van de mensen geldt.

De branche waarin mensen werken speelt ook een grote rol. Er is een grote verschil in de perceptie op toekomstbestendigheid afhankelijk van de branche waar mensen in werkzaam zijn. De branche waarin de meeste onrust is, is in de informatie en communicatie-branche. Maar liefst 59% van de mensen denkt hierin dat hun skills over 20 jaar niet meer relevant zijn. Dat deze angst bestaat is begrijpelijk, want kunstmatige intelligentie neemt in rap tempo toe en is juist in een sector als deze een risico voor de banen. Branches waarin zich men ook zorgen maakt zijn de dienstverlening (51%), financiële instellingen (52%), overheid (52%) en de logistieke sector (53%). De minste zorgen maakt men zich in de bouw (32,5%), landbouw (20%) en productie en de energiesector (17%)..elementor-element-4247974

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ondanks de zorgen die er binnen verschillende groepen medewerkers in loondienst zijn, besteedt slechts 37% van de werkenden onvoldoende aan het toekomstbestendig maken van hun persoonlijke vaardigheden.De groep werkenden die er het meeste onder lijdt, zijn medewerkers in de leeftijdscategorie 30-39 jaar. 41% van deze groep van deze groep vindt dat ze onvoldoende aandacht besteden hieraan. Werkenden in gezinnen met kinderen t/m 12 jaar maken zich hier het meeste zorgen over (40%). Dit zal overlappend dezelfde groep betreffen.Wat betreft regio in Nederland, maken mensen uit Noord-Nederland zich het meeste zorgen over het gebrek aan aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Hulp vanuit werkgevers bij persoonlijke ontwikkeling

Slechts 46% van de ondervraagden krijgt hulp van zijn of haar werkgever welke vaardigheden aandacht nodig hebben om relevant te blijven op de arbeidsmarkt.

Verantwoordelijkheid

Nederlandse werknemers in loondienst zijn zich bewust van de impact van robotisering op hun toekomstige arbeidssituatie. Om als werkgever voorbereid te zijn op de toekomstige realiteit, is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling essentieel. Aandacht voor vaardigheden die de tand des tijds zullen doorstaan, ook na 20 jaar, is waar verantwoordelijk werkgeverschap vorm krijgt.“De noodzaak om een leven lang leren te stimuleren neemt alsmaar toe. Een grote groep medewerkers zal buiten de boot vallen als bedrijven geen actie ondernemen. Alhoewel veel bestuurders beamen dat de vaardighedenkloof hun grootste uitdaging is, voegen weinig bedrijven daad bij het woord. Het is aan hen om inzichtelijk te maken welke skills binnen hun bedrijf nooit overgenomen zullen worden door robots en welke training er nodig is om relevant te blijven in het digitale tijdperk”, says René Janssen, founder of Lepaya.We are there for employers to help create a future-proof organization.Want to know more? Do not hesitate to neem contact op met ons.