Bring Out The Music- Facilitator!

28 Jul, 2021lepaya peter

In onze vorige blog we bespraken het omdraaien van de klas, een aanpak die corporate maakt trainingen boeiender, leuker en effectiever. Het omdraaien de klassikale theorie bestaat al tientallen jaren, maar tot dusverre heeft het zijn ware potentieel niet waargemaakt. Waar gaat het over de traditionele aanpak die het zo plakkerig maakt? Waarom zijn de meeste trainingen nog steeds niet volledig omgedraaid? En waarom dringen bedrijven niet harder aan op deze nieuwe aanpak van Flipped classroom die ondubbelzinnig beter is?

Een deel van het antwoord heeft te maken met de rol van de facilitator. In de traditionele opzet besteedt een facilitator veel tijd aan het uitleggen van modellen en theorieën, gevolgd door het oefenen en bespreken van fictieve voorbeelden. De (nieuwe) rol van de facilitator is het overbruggen van de kloof tussen theorie en fictieve rechttoe rechtaan voorbeelden – die deelnemers voorafgaand aan de training hadden moeten doorwerken – en dagelijkse onrust.

Dat vereist nieuwe vaardigheden en een nieuwe manier van lesgeven. Meer nog dan voorheen moeten facilitators de kaders op zo’n hoog niveau beheersen dat ze diepgaande discussies kunnen voeren over echte voorbeelden afkomstig van de deelnemers. Het gaat er niet om uit te leggen hoe je fit-theorie in dagelijkse routines kunt forceren, het gaat erom samen te ontdekken hoe je de theorie kunt aanpassen en inkorten, zodat het naadloos past in iemands manier van werken en in hun interactie met anderen.

Laten we voor de duidelijkheid bedrijfstrainingen vergelijken met muziek. Voordat u in een orkest kunt spelen, moet u eerst begrijpen hoe uw instrument werkt en hoe u bladmuziek kunt lezen. De volgende stap is het oefenen van toonladders. Als je eenmaal weet hoe je het moet doen, heb je geen leraar nodig om de leercurve te doorlopen (als je gedisciplineerd genoeg bent). Nadat je dagenlang schalen hebt geoefend, ben je misschien klaar om deel uit te maken van een orkest. Daar heb je een dirigent nodig om je te helpen harmonieus met anderen te spelen en te reageren op wat er om je heen gebeurt.

Tijdens trainingen legden facilitators zich toe op het uitleggen van het instrument en de bladmuziek. Geleidelijk aan gingen ze over op het oefenen van schalen, zodat de deelnemers begrepen hoe ze theorie konden toepassen in een veilige en eenvoudige omgeving. Als we het klaslokaal echt omdraaien, vragen we ze om het naar een hoger niveau te tillen. We vragen hen om de dirigent te zijn. Dat is een nieuwe en moeilijke rol die tijd kost om volledig te begrijpen. Dus als je een facilitator bent, bereid je dan voor om dirigent te worden in een volledig omgedraaid klaslokaal. En als u een bedrijf bent dat facilitators inhuurt, vraag uzelf dan af: huurt u iemand in voor uw werknemers om mee te oefenen of huurt u een dirigent in die de muziek naar buiten brengt?

Vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je zelf bij ons stage lopen? Bezoek lepaya.com, reageer hieronder of stuur een e-mail naar info@lepaya.com.