3 uitdagingen waar L&D teams mee te maken hebben en hoe ze op te lossen

4 Jul, 2022Renske Start

Het werk op een HR- en L&D-afdeling brengt heel wat uitdagingen met zich mee waar professionals dagelijks mee te maken hebben. Van het werven van nieuw talent tot het investeren in de loopbaanontwikkeling van huidige medewerkers. Of je nu een HR-professional bent of een L&D lead; al je uitdagingen beginnen en eindigen met jouw medewerkers.

Om ervoor te zorgen dat jouw team de meeste ruimte en tijd heeft om strategisch te investeren in personeel, moet je de grote uitdagingen frontaal aanpakken. Dus wat zijn deze uitdagingen, of soms gezien als ‘problemen’ en nog belangrijker hoe los je ze op?

Uitdagingen voor L&D en HR afdelingen

Uit onderzoek van diverse bronnen blijkt dat de grootste uitdagingen voor zowel HR als L&D zijn:

 1. Bewerkstelligen van groei bij medewerkers
 2. Up- en reskillen van medewerkers
 3. Het waarmaken van beloftes op het gebied van diversiteit en inclusie

Dit zijn de drie uitdagingen die steeds weer terugkomen bij het lezen van updates van Forbes, Harvard Business Review, Villanova en Cambridge.

Wat ook duidelijk wordt, is dat onderliggend of omvattend aan deze uitdagingen altijd de hygiënefactor van ‘operationele efficiëntie verbeteren’ en ‘HR-systemen en -processen vernieuwen’ aanwezig is. Hoewel dit niet altijd de grootste uitdaging is voor HR- en L&D-afdelingen, is het wel altijd een uitdaging om technologisch bij te blijven met de vele innovaties.

1. Een terugkeer naar personeelsgroei in goede banen leiden

Specifiek voor HR-afdelingen was de “voorbereiding op het nieuwe normaal” een van de grootste uitdagingen waarmee deze teams in 2020/2021 werden geconfronteerd. Dit is niet zomaar een trend, want uit een onderzoek van PwC blijkt dat 89% van de beroepsbevolking de voorkeur geeft aan thuiswerken, voor ten minste één dag per week. Gelukkig brengt remote werken ook veel voordelen met zich mee, en beïnvloedt het de personeelskosten en de betrokkenheid op een positieve manier. (1, 2, 3)

Natuurlijk is het voorbereiden op het nieuwe normaal iets waar L&D professionals ook mee bezig zijn geweest. Hoewel L&D in veel gevallen al een hybride vorm had, met zowel online als offline ontwikkeling, moest er tijdens lockdowns een hele verschuiving plaatsvinden naar online leren. Werkt Zoom ook? Weet iedereen hoe hij moet muten en unmuten, maar belangrijker nog, werkt de manier van trainen nog wel voor mijn medewerkers als het alleen online wordt aangeboden?

Met nadruk de laatste vraag over effectieve training, bewijst dat de uitdagingen niet alleen gaan over de middelen, het creëren van de juiste thuisomgeving met een goede stoel, bureau en tweede scherm en de juiste technologie, welke kanalen gebruiken we om te communiceren? Maar ook over hoe we communiceren. Steeds meer organisaties investeren in Storytelling trainingen, want nu het middel vast staat, wordt de manier waarop we een verhaal vertellen binnen een online omgeving steeds belangrijker.

Het gaat over hoe we efficiënt kunnen werken in het nieuwe normaal, niet alleen over hoe we kunnen werken. En over hoe we medewerkers effectief betrekken bij de bedrijfscultuur en in hun rol, met behoud van gezonde productiviteitsniveaus en output.

De afstand tussen werknemers en organisatie bleek de uitdaging voor zowel HR als L&D teams. Zijn de teams ingesteld op effectief thuiswerken op lange termijn? Zijn werknemers gelukkig in hun rol en is er ruimte voor hen om te groeien en hun carrière te ontwikkelen? (4)

Oplossing: Werk op afstand moeten we voor ons laten werken, terwijl wij groei in goede banen leiden.

“HR-leiders moeten de stap maken van reactie naar veerkracht en strategisch plannen voor de toekomst van werk, wat dat ook moge zijn.” (5)

HR- en L&D-professionals blijken een van de meest veerkrachtige binnen de organisatie, omdat ze dagelijks bezig zijn met veranderingen en innoveren. En dit zal niet ophouden, maar het is ook cruciaal om verder te kijken dan de veranderingen. Naar groei. Dus hoe kunnen HR en L&D proactief professionals laten investeren in groei?

Volgens de GDS Group wordt groei vooral gevoed door het creëren van een gezonde omgeving:

“Belonging is the ultimate competitive advantage in the war for talent 2.0 and the most sustainable thing we can do is create the right culture where everybody feels they belong.” (6)

Organisatiecultuur, en daarmee betrokkenheid, lijkt het aandachtspunt te zijn voor 2022 en 2023. Wanneer je ervoor zorgt dat je werknemers zich comfortabel voelen binnen de organisatie, en zich ook comfortabel voelen in hun rol, zullen ze blijven. Hiermee tackle je een van de grootste uitdagingen van het moment, tijdens deze ‘great resignation’: het behouden van talent (zie de tweede uitdaging en 5 redenen waarom jouw beste mensen vertrekken). En niet alleen zullen medewerkers blijven, en behoudt jouw organisatie haar kapitaal: talent. Medewerkers presteren ook beter.

“Just to be clear, we still want to be good business people, we still want to be data-driven, we still want to help with the bottom line, but it is ok for HR to talk about emotions, connect with employees, and invest there.”

Dit is wat het bedrijf van de toekomst moet bieden. 94% van de leidinggevenden geloven dat bedrijfscultuur de weg is naar organisatorischsucces. Het cultiveren van een gezonde cultuur is essentieel voor het bereiken van organisatorische doelen en successen. (7)

Om te werken aan een gezonde cultuur, moet je investeren in je medewerkers en hen de tools bieden waarmee ze zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontwikkelen. Want als medewerkers zich gesteund voelen, zullen ze gelukkiger zijn. En als organisatie zul je zien dat je met geluk heel ver komt; hogere niveaus van productiviteit, betrokkenheid etc. Dus waarom niet nu, nu we de nodige stappen hebben gezet om ons voor te bereiden op het nieuwe normaal, en vooruit kunnen kijken naar de toekomst, beginnen met investeren in leren en ontwikkelen.

Meer over het belang van leren en ontwikkelen:

Lees verder

Ook hier speelt de hygiënefactor technologie een rol. Het meten van productiviteit en betrokkenheid zal allemaal denkwerk en input op afstand vergen, waardoor HR en L&D nu meer dan ooit moeten vertrouwen op technologie.

Lees meer over L&D-platforms:

GDS Group Forbes

2. Werving, upskilling en reskilling van medewerkers

Uitdaging twee begint met werving, wat een grote uitdaging blijkt te zijn, en dit is geen nieuws. Deze uitdaging is al langer aanwezig. Volgens een opiniepeiling uit 2012 plaatste 59% van de respondenten dit in de top drie van uitdagingen voor HR. En in 2010 vond 51% recruitment nog een grote uitdaging. Recruitment is een voortdurende uitdaging, want het is natuurlijk nauw verbonden met de economie. Werving zal altijd fluctueren door wat er op de arbeidsmarkt gebeurt.

De opiniepeilingen van 2012 konden een pandemie en de gevolgen daarvan voor onze wereldeconomie echter niet voorspellen. Waar de meeste middelgrote bedrijven volgens een studie van Harvard Business Review in 2019 veel werknemers moesten laten gaan, waren zij in 2021 op zoek naar veel nieuw talent. In een ruime arbeidsmarkt lijkt dit echter niet zo eenvoudig.

Oplossing: Om toekomstbestendig te zijn, en je als organisatie te wapenen tegen schommelingen veroorzaakt door o.a. een pandemie, is investeren in het talent dat ze hebben essentieel. Focus op upskillen en reskillen.

“Training ranks second on CHROs’ priority lists, after hiring, but more than 55% of middle-market CHROs tell us their training and development capability is either weak or extremely weak, which is not surprising given how thinly staffed they are.” Harvard Business Review (8)

Natuurlijk blijkt up- en reskilling een oplossing te zijn voor moeilijkere rekruteringstijden, maar dat niet alleen. Door de werknemers die nu voor jouw organisatie werken te trainen, help je ook de skills gap te dichten. Een kloof die ontstaat door voortdurende technologische vooruitgang en vaardigheden die daardoor hun relevantie verliezen.

Lees meer over upskilling en reskilling in onze whitepaper.

Download whitepaper

3. Waarmaken van beloften inzake diversiteit en inclusie

Organisaties leiden hun werknemers op in een hybride opzet, als onderdeel van het nieuwe normaal. En binnen dit nieuwe normaal, met werknemers die op afstand werken, hebben organisaties de mogelijkheid om wereldwijd uit te breiden. Dit verandert het wervingsproces, waarbij HR-teams te maken krijgen met mensen uit verschillende culturen en met diverse achtergronden. Natuurlijk waren er vóór de pandemie al talloze teams bestaande uit werknemers met verschillende achtergronden die samenwerkten om de klus te klaren. Diversiteit en inclusie is niet iets nieuws, maar het is wel een element dat steeds meer aandacht krijgt. Met goede reden! Hoe beter werknemers kunnen samenwerken, hoe productiever ze zullen zijn én vooral hoe gelukkiger ze blijken.

Als we het hebben over het versterken van het personeelsbestand, en bewerkstelligen van hun groei, hebben we het gehad over een gezonde organisatiecultuur. Medewerkers die zich prettig voelen binnen de cultuur en binnen hun rol. Diversiteit en inclusie worden een steeds belangrijkere factor binnen deze cultuur. Dus hoe wordt deze globale mindset effectief gemanaged, van de HR en L&D teams tot de hele organisatie?

De oplossing: Diversiteit en inclusie moet omarmd worden met zowel gevoeligheid als bewustzijn.

“The more diverse your company is, the more successful it will be, but the more cross-cultural training the team may need.” (9)

Training zal bewustzijn creëren en de mentaliteitsverandering bevorderen die de organisatie zal helpen groeien.

“Recent research into inclusivity and diversity shows the benefits of embracing the concept. For instance, companies with diverse teams exhibit agility and braver decision-making during difficult times. Diverse views lead to a better understanding of consumer patterns and formulating strategies from the decisions. Organisations can leverage HR technology tools to build an inclusive workforce. For instance, behavioural assessment tests that use software can create an unbiased solution for recruiting new employees.” (10)

D&I is niet iets dat wordt aangeleerd tijdens een eenmalige training, het gaat om een doorlopend proces en een gedragsverandering, resulterend in een cultuurverandering.

“Het is ook belangrijk om de nadruk te leggen op openheid, nieuwsgierigheid, communicatie, empathie en compassie.” (11)

Deze verandering begint bij HR en L&D, deze professionals staan beiden vooraan bij deze cultuurverandering. HR-teams kunnen zich richten op onbedoelde vooroordelen tijdens het wervingsproces en de betekenis daarvan. Terwijl L&D professionals in de werknemers experience data kunnen duiken en zien wat er gebeurt op het gebied van diversiteit. (12)

In het divers handelen, denken en werken schuilt een enorm potentieel voor organisatorische vooruitgang dat momenteel niet maximaal wordt benut. Dat komt omdat diversiteit vaak wordt gezien als een einddoel. In plaats daarvan moeten diversiteit en inclusie op de werkplek worden gezien als een kans – vooral een groeikans. Focus op de Power Skill Diversity and Inclusion en creëer het optimale organisatieklimaat voor uw bedrijf om het volledige potentieel van de talenten van uw werknemers te realiseren en echte vooruitgang te boeken.

Training Diversity & Inclusion

De beste oplossingen voor HR en L&D

De drie grootste uitdagingen voor zowel HR- als L&D-professionals hebben allemaal te maken met toekomstbestendige werknemers.

We hebben ons allemaal voorbereid en onze aandacht verlegd vanwege de pandemie. We lijken nu voorbij de voorbereiding te zijn en komen in een fase waarin we anticiperen op nieuwe en verbeterde manieren van werken. Waarom? Omdat je werknemers willen verder groeien, en de organisatie ook.

“The impact of the global pandemic on people and their professions has empowered the marketplace to make its own decisions, and for new talent to think of potential careers and companies in a whole new light.” (13)

2022 wordt een jaar waarin HR- en L&D-professionals zich concentreren op de manier van werken voor hun remote personeel. Zijn mijn werknemers productief en betrokken? En hoe kan ik hen helpen dat te zijn? Terwijl ze denken aan het overbrengen van de organisatiecultuur over grote afstanden. Er was vorig jaar, en zal nog steeds, veel aandacht zijn voor het bieden van de juiste cultuur voor werknemers om talent te behouden.

“Purpose is vital in the modern business; serving not only as the means of establishing your organization’s identity, purpose also works as the operational North Star, a guiding light in your enterprise which helps your teams to pull in a common direction.” (14)

Diversiteit en inclusie blijken hierin een grote rol te spelen.

“Given the current atmosphere surrounding change and transformation, it is essential that we establish a cogent purpose and message that works for all members of the business just in 2021 but as we build for the future.” (15)

De oplossing voor onze nieuwe manier van werken en het vergroten van de focus op organisatiecultuur blijkt leren en ontwikkelen te zijn. Onze manier van werken is veranderd, en zal blijven veranderen. We bevinden ons immers in wat Forbes de Industrie 4.0 heeft genoemd. Het gaat hier om veranderingen die van invloed zijn op vele functies en organisaties en, als geheel, op onze hele manier van werken. De grootste veranderingen van deze revolutie zijn met name automatisering en gegevensuitwisseling. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op deze veranderingen, waarbij zowel innovatie als de pandemie de meeste veranderingen in een stroomversnelling hebben gebracht. Hoewel veel organisaties opmerken dat hun sector drastisch zal veranderen, geven ze tegelijkertijd aan dat ze er nog niet klaar voor zijn.

“Only about 9% of CHROs are saying that their organizations are prepared for the future and about 60% of board members believe their industries are going to substantially transform in the next five years.” (16)

En 1 op de 3 organisaties verwachten dat hun werknemers over tien jaar niet meer over de juiste vaardigheden zullen beschikken om hun werk goed uit te voeren.

We moeten leren en ontwikkelen om toekomstbestendig te worden en om te anticiperen op deze veranderingen en de vaardigheidskloof. Als we productief willen blijven en talent binnen de organisatie willen houden is een strategische inzet van L&D key. Training is nodig om onze medewerkers te up- en reskillen in hun veranderende rollen, om veerkracht te ontwikkelen en training om een mondiale mentaliteit te stimuleren. In het kort: leren en ontwikkelen om als organisatie toekomstbestendig te worden.

Bronnen

 1. https://www.globalization-partners.com/blog/5-advantages-to-building-global-teams/
 2. https://www.globalization-partners.com/blog/5-hr-challenges-of-2021-what-youll-face-this-year/#challenge_2_making_remote_work_effective_and_doable_-_for_everyone
 3. https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
 4. https://hbr.org/2020/03/15-questions-about-remote-work-answered
 5. https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/01/04/top-five-human-resources-challenges-in-2021/
 6. https://gdsgroup.com/insights/human-resources/12-chros-on-the-hr-trends-driving-change-in-2021/#:~:text=In%20line%20with%20this%2C%20Minh,businesses%20in%20the%20new%20war
 7. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-core-beliefs-and-culture.pdf
 8. https://hbr.org/2021/03/5-challenges-facing-chros-at-midsize-companies-today
 9. https://www.globalization-partners.com/blog/5-hr-challenges-of-2021-what-youll-face-this-year/#challenge_3_cross-cultural_training_will_become_essential_not_optional
 10. https://advancesystems.ie/what-are-the-main-challenges-facing-hr-departments-in-2021/
 11. https://www.globalization-partners.com/blog/5-hr-challenges-of-2021-what-youll-face-this-year/#challenge_3_cross-cultural_training_will_become_essential_not_optional
 12. https://advancesystems.ie/what-are-the-main-challenges-facing-hr-departments-in-2021/
 13. https://gdsgroup.com/insights/human-resources/hr-trends-2021/?utm_source=google&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=all-mof-gl-dpr-vt-learn&gclid=Cj0KCQiA-eeMBhCpARIsAAZfxZBiqJ3yZOwcd8j5RnQwhjW1fRRkam7xt_p4iPcri9US7hf8ZniN-ukaAtZ4EALw_wcB
 14. https://www.villanovau.com/resources/hr/human-resource-management-challenges/
 15. https://gdsgroup.com/insights/human-resources/12-chros-on-the-hr-trends-driving-change-in-2021/#:~:text=The%20only%20immutable%20truth%20is,members%20believe%20their%20industries%20are
 16. https://lepaya.com/en/hr-professionals-on-the-importance-of-personal-development-in-their-organization/