Verloop binnen een organisatie is natuurlijk, niet iedereen kan en wil meer dan dertig jaar voor dezelfde organisatie blijven werken. Echter als je retentie laag is, kunnen er onderliggende problemen zijn met de bedrijfscultuur, leiders, werkdruk ...

Natuurlijk wilt je jouw personeelsbehoud verbeteren. Je hebt veel tijd en geld gestoken in het rekruteren van het beste talent dat er is. Maar als ze vertrekken, wat is dan de reden? En waar begin je om deze te achterhalen? We hebben 5 van de belangrijkste redenen op een rij gezet waarom medewerkers een organisatie verlaten.

Mentale gezondheid

Kijkend naar trends die we zien bij organisaties, is het opmerkelijk dat mentale gezondheidsproblemen net zo een trend is geworden als werken op afstand. 

"Mentale gezondheidsproblemen die de afgelopen jaren aan de oppervlakte zijn gekomen, zijn de norm, niet de uitzondering." - Headspace

Wat we zien is wat Forbes een ‘werkstress-epidemie’ noemt. Een toename van mentale problemen die nauw verband houden met ongezonde werkomgevingen en vraagt ​​om een focus op het welzijn van werknemers. 

"An increasing number of people are understanding the importance of looking after their mind.”

Mentale gezondheid wordt steeds prominenter en onderdeel van ons collectieve bewustzijn. Hoewel ‘werkstress’ en hoge werkdruk vaak voorkomt en vaak zelfs als de norm wordt beschouwd, gaan mensen dit tegen door meer flexibiliteit en bewustzijn van hun organisatie te eisen. Niet alleen omtrent stress, maar in relatie tot alle facetten die samenhangen met een gezonde werkcultuur.

In het begin van dit jaar schreven Google -medewerkers een open brief waarin ze van Google, en het moederbedrijf Alphabet, eisten te stoppen met in bescherming nemen van ‘bullies’, de mensen die intimiderend gedrag vertonen en aangewezen werden door gedupeerde in klachten over intimidatie. Werknemers hielden hun bedrijf verantwoordelijk voor gedrag waarvan zij dachten dat het geen gezonde organisatiecultuur creëerde.  

Hoewel een ‘werkstress-epidemie’ inderdaad erg negatief klinkt, is het tegelijkertijd een uitgelezen kans voor werkgevers om het tij te keren. Om een ​​cultuur te creëren die voor iedereen werkt, gericht is op welzijn en verbetert op retentie, betrokkenheid en productiviteit.

Dus wat gebeurt er met jouw medewerkers:

1

Gebrek aan betrokkenheid

De afgelopen jaren is de betrokkenheid van medewerkers toegenomen. Kijkend naar Amerikaanse werknemers blijkt uit de jaarlijkse Gallup-rapporten dat betrokkenheid gestegen is van 34% in 2018 tot 36% in 2019, 39% in 2020. Met slechts 13% actief niet-betrokken werknemers lijken deze cijfers redelijk positief. (1)

We mogen echter niet vergeten dat meer dan de helft, maar liefst 53% van de medewerkers ambivalent is, en ook niet betrokken. Ze 'klokken in' en 'klokken uit', doen misschien zelfs alleen het absolute minimum. 

Er zijn verschillende tekenen van niet-betrokken medewerkers en elk jaar is er meer en meer data voor HR-professionals om de betrokkenheid bij te houden. Maar vaar je op data alleen, dan kan blijken dat bijvoorbeeld de duur van een dienstverband losstaand geen betrouwbare indicatie is. Zoeken naar een andere organisatie, of een recruiter op LinkedIn een berichtje sturen kan immers met maar één klik, of een werknemer nou een jaar, een maand of week bij de organisatie werkt.

Natuurlijk kunnen lagere productiviteits gegevens wijzen op een werknemer die afhaakt, maar het beoordelen van betrokkenheid kan het beste worden overgelaten aan de teamleider. Je kunt hun deelname-niveau met betrekking tot sociale activiteiten volgen, maar iemand moet deze gegevens vervolgens wel koppelen aan de persoonlijkheid van de werknemer. Want wat als ze introvert zijn en zich misschien niet op hun gemak voelen bij grotere groepen mensen? Of gaat de productiviteit van een werknemer omlaag en lijken ze plots gereserveerd, terwijl ze vroeger wel extravert waren? Dan kan dat duiden op persoonlijke problemen, niet op een gebrek aan enthousiasme.

Hoe kun je medewerkers overhalen naar de geëngageerde kant?

Medewerkersbetrokkenheid is nauw verbonden met uw organisatiecultuur en hoe de medewerker daar tegenover staat.

"Employee engagement helps you measure and manage employees' perspectives on the crucial elements of your workplace culture."

If your employees don’t feel happy regarding one thing within your company, you most likely won’t notice. But if there are multiple things that don’t sit well with them, they will leave.

Als jouw medewerkers zich over één ding niet gelukkig voelen binnen het bedrijf, merk je dat waarschijnlijk niet. Maar als er meerdere dingen zijn die niet goed bij hen passen, gaan ze weg. Een gezonde organisatiecultuur betekent in het kort een werkomgeving die evenveel geeft aan de medewerkers als de medewerker zelf aan de organisatie. Het gaat om tweerichtingsverkeer, waarbij uw medewerker waardevol is voor jou en de organisatie op haar beurt voor jouw medewerker. 

Gebrek aan betrokkenheid is een van de grootste redenen waarom medewerkers de organisatie verlaten. En dit is logisch, aangezien een gebrek aan betrokkenheid zeker een gevolg is van de meeste andere genoemde redenen.

2

Leiderschap

We hebben waarschijnlijk allemaal gehoord van het cliché: People don’t quit jobs, they quit managers.

Maar als we het over clichés hebben, moeten we oppassen ze niet af te wijzen, alleen maar omdat we ze zo vaak hebben gehoord. Wendy Duarte Duckrey, Vice President Recruitment bij JPMorgan Chase, merkt op dat wat ze nog steeds ziet en hoort in exit-interviews zeker nog niet tot het verleden behoort: "De meeste mensen zeggen hun baan niet op; ze nemen echt ontslag bij hun managers". (3) 

Als we kijken naar de redenen waarom mensen vanwege hun manager een baan verlaten komen redenen zoals: micromanaging, onderwaardering, slecht luisteren en gebrek aan empathie naar boven.(4) 

Zoals gemaakt door Forbes zijn er hele lijsten vol met redenen waarom mensen hun team leads verlaten. (5) Maar betekent dit dat wanneer getalenteerde werknemers vertrekken, het een persoonlijkheids mismatch is met hun teamleider? (5) But does that mean that when talented employees do leave, it’s a personality mismatch with their team lead? 

Leiderschap en leiderschapsstijlen vallen absoluut samen met de persoonlijkheid van iemand, en soms is een mismatch van verschillende personen onvermijdelijk. Toch lijkt het erop dat werknemers niet vertrekken omdat ze hun managers/teamleiders/bazen niet persoonlijk mogen. Het is eerder dat ze zelf, op persoonlijk gebied, iets missen. Wat we zien als we naar de redenen kijken, is dat wanneer werknemers zich niet gesteund voelen door hun baas (hun baas luistert slecht, onderschat hen, toont geen empathie) dat ze zich mentaal afhaken. like their managers/team leads/ bosses personally. It is more a case of missing something regarding their role and the work environment, on a more personal level. What we see when we look at the reasons is that when employees don’t feel supported by their boss (their boss is a bad listener, undervalues them, shows no empathy) they disengage. 

Sommige mensen zijn geboren leiders, anderen hebben wat meer oefening nodig. Maar de nadruk ligt zeker op het oefenen. Leiderschap kan worden ontwikkeld, zolang je jouw leiders de juiste tools geeft, kunnen ze hun teams op de beste manier ondersteunen. 

3

Gebrek aan groei en loopbaanontwikkeling

Een gebrek aan kansen voor medewerkers om door te groeien en hun loopbaan te ontwikkelen staat in onze top 5 redenen waarom medewerkers vertrekken, maar het is eigenlijk reden nummer één. 

Al tien jaar op rij is ‘Loopbaanontwikkeling’ de belangrijkste reden die het Workinstitute noemt, ongeacht leeftijd en geslacht. In 2020 werd het opnieuw de meest populaire reden voor werknemers om te vertrekken.(6) Met een gestage toename, van 17% sinds 2013, zorgt een gebrek aan ontwikkeling ervoor dat een op de vijf mensen van baan verandert. (7)

Logisch, want als je medewerkers geen ruimte hebben om te groeien, kan je nergens heen. Groeien, doorgroeien en regie hebben over de eigen loopbaan staat hoog in het vaandel. 

Brian Kropp, vice-president HR-praktijkgroep Gartner. "Als werknemers je niet zien investeren in hun toekomst met jou, gaan ze ergens anders kijken."

Waar het op neerkomt is, net als bij slecht leiderschap, dat medewerkers steun in en focus op hun eigen doelen missen. In plaats van alleen een focus op de organisatiedoelen. Ze denken natuurlijk aan hun eigen toekomst, en dat moet een werkgever ook doen. Als je samen wilt groeien en doelen en successen wilt behalen. 

4

Onboarding

Onboarding is een bewezen manier om retentie te verbeteren. 69% van de werknemers blijft drie jaar of langer bij een organisatie als de onboarding succesvol is verlopen. Een gestructureerd onboardingproces inclusief ondersteuning, geeft medewerkers begeleiding en zorgt voor een hogere ROI voor de organisatie.

Glassdoor schat dat een sterk onboardingproces de retentie tot 82% en de productiviteit met 70% kan verhogen. (8)

Dit is echter wanneer de onboarding goed gaat. Is de onboarding minder geslaagd, dan kan het juist een van de redenen zijn waarom je beste mensen vertrekken. 

Als je talent rekruteert, wil je dat ze het goed doen en hun eerste doelen binnen een paar maanden bereiken. Maar om successen te boeken, heeft je medewerker de juiste vaardigheden nodig om zijn rol naar behoren uit te voeren. Als ze starten met een mismatch van vaardigheden en rol, hebben ze niet de juiste handvatten om te slagen. Dit gaat terug naar verwachtingsmanagement. Was de vacaturetekst duidelijk genoeg? Wisten ze wat er van hen werd verwacht? Zo niet, dan kan dit leiden tot een snelle terugtrekking en een korte tijd bij de organisatie.

Na een succesvolle onboarding zullen medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Medewerkersbetrokkenheid draagt ​​bij aan productiviteit, klantsucces en nog veel meer! 54% van de bedrijven met een gestructureerd onboarding-programma ziet veel hogere resultaten in engagement. Met positieve indrukken vanaf het begin en een helder verwachtingsmanagement overbrug je de kloof tussen medewerker, organisatie en rol.

Talentbehoud begint op dag 1. Dit is de eerste keer dat u oog in oog komt te staan ​​met je nieuwe medewerker! Besteed daarom veel aandacht aan het onboardingproces. De allereerste ervaring kan een dealbreaker zijn en bepalen of nieuwe medewerkers lang bij de organisatie zullen blijven. 

5

Stress

Stress, en vooral werkstress, is een zeer prominent onderwerp in het onderzoek van Headspace, het mindfulnessplatform. In voorgaande jaren hebben we al gezien dat mindfulness serieuze aandacht heeft gekregen, van de populaire yoga lessen tot veel verschillende meditatie-apps, mensen nemen hun mentale gezondheid zeer serieus.

Wat we zien is dat dit jaar, hoewel de ongerustheid zichtbaar afnam, werkstress juist prominenter werd en een plaats innam in de top 3 van oorzaken van stress.(9) 

Hoewel alle bronnen van stress sterk daalden, constateerde Headspace een stabilisatie van 'werkstress'. Dit kan wijzen op een normalisatie van het onderwerp. "Het kan zelfs zo zijn dat stress een consistente is geworden in ons leven en constante aandacht vereist", aldus Headspace.

Dit zien we terugkomen als we kijken naar de stijging van het aantal burn-outs. 

"Chronic stress was rampant even before the pandemic. Leaders can't ignore it any longer."

Jennifer Moss, Harvard Bussiness Review (10) Tweet

Gelukkig kan stress worden verholpen door het direct aan te pakken. Binnen de organisatie is het essentieel om duidelijke grenzen te stellen tussen professionele en persoonlijke tijd, bijvoorbeeld door het een gewoonte te maken om niet te e-mailen buiten werktijd. Of genuanceerd: niet verwachten dat werknemers zullen antwoorden buiten werktijd. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van werknemers afneemt en de verloopintenties toenemen wanneer organisaties wel te allen tijde e-mailmonitoring verwachten. (11)

Het aanpakken van burn-outs en werkgerelateerde stress vraagt ​​om een focus op een gezonde balans tussen werk en privé, met de nadruk op balans. Hoewel dit steeds moeilijker wordt naarmate werken op afstand voortduurt en 12% van de Britse werknemers zelfs aangeeft dat ze hun functie verlieten vanwege een onbalans, is het des te belangrijker om werknemers te ondersteunen met een bevredigend leven buiten het werk. (12) Omdat je zult merken dat wanneer ze buiten werk happy zijn, werknemers ook een productiever en beter professioneel leven zullen hebben. 

Of je nu klein begint, door medewerkers tips & trucs te geven om te ontspannen, of groots, door een ‘unplugging’ cultuur te promoten waarin mensen 'werken om te leven en niet leven om te werken', je zult eerder werknemers aantrekken en behouden. Maar liefst 66% van de Britse werknemers geeft aan dat ze op zoek zijn naar een balans die bij hun leven past. (13) Wanneer je je richt op de mentale gezondheid van jouw werknemers, zal de organisatie snel genoeg merken dat werknemers gelukkiger en meer betrokken zijn op het werk. (14) attract and retain employees. As much as 66% of UK employees said they are looking for a balance that adheres more to their schedule. (13) When you focus on your employees’ mental health your organization will find that their employees will be happy and engaged at work. (14)

Zorg dat medewerkers blijven, focus op hun mentale gezondheid

De vijf redenen waarom werknemers vertrekken, zijn samen te vatten tot één aandachtspunt: de mentale gezondheid van jouw werknemer.

Van een gebrek aan betrokkenheid en slecht leiderschap tot een mislukte onboarding, een mismatch van vaardigheden en rol en stress, de redenen waarom jouw medewerkers de organisatie verlaten, hebben te maken met een gebrek aan steun vanuit de organisatie. Zich gehoord voelen, gemotiveerd worden, de ruimte hebben om te groeien en de juiste vaardigheid vinden.

Door regelmatig in te checken bij jouw medewerkers, kun je vroegtijdig en vaak signalen herkennen. Op deze manier bied je jouw medewerkers de ondersteuning die ze nodig hebben om zowel professioneel als succesvol te floreren. Dus of het nu gaat om het aanstellen van een loopbaansteward, die regelmatig opkomende leiders helpt om realistische loopbaanverwachtingen vast te stellen, of sturen van eenvoudige checklists en enquêtes om te meten hoe je werknemers zich voelen. Dat is wat je wil! Dat problemen vroegtijdig worden herkent en direct aangepast worden. Want alleen op deze manier haal je het beste uit je medewerkers, productiviteit en betrokkenheid, en tillen zij de organisatie naar een hoger niveau. (15, 16)

That’s what you want! For you to spot issues early and to have the ability to address these head on. Because this way you can create a healthy environment where your employees will become the best versions of themselves, productive and engaged. And they in turn will help the organization to the next level. (16)

De mentale gezondheid van je medewerkers is niet iets dat je van de lijst kunt afstrepen, het is een constante prioriteit. De focus waarmee elke HR-professional wil beginnen. Want het levert jouw al jouw HR-inspanningen zoveel meer op als de mensen die je probeert te begeleiden, evalueren, rekruteren gelukkig en gezond zijn. 

Bronnen

 1. https://www.headspace.com/work/2021-trends-report
 2. https://www.cio.com/article/2858746/9-reasons-good-employees-leave-and-how-you-can-prevent-it.html
 3. https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx#ite-285701
 4. https://www.cio.com/article/2858746/9-reasons-good-employees-leave-and-how-you-can-prevent-it.html
 5. https://www.forbes.com/sites/terinaallen/2019/09/21/how-bad-bosses-compel-good-employees-to-leave/?sh=4d2f7a635837
 6. https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2019/11/22/people-dont-leave-bad-jobs-they-leave-bad-bosses-heres-how-to-be-a-better-manager-to-maintain-and-motivate-your-team/?sh=5a955eee22b9
 7. https://workinstitute.com/main-reason-for-leaving-is-career-development/
 8. https://workinstitute.com/main-reason-for-leaving-is-career-development/
 9. BambooHR
 10. https://www.headspace.com/work/2021-trends-report
 11. https://hbr.org/2021/02/beyond-burned-out
 12. https://hbr.org/2021/06/you-cant-cure-your-employees-existential-crisis-but-you-can-help
 13. https://employeebenefits.co.uk/employee-retention-top-5-reasons-employees-leave-their-jobs/
 14. https://hbr.org/2021/06/you-cant-cure-your-employees-existential-crisis-but-you-can-help
 15. https://hbr.org/2021/06/you-cant-cure-your-employees-existential-crisis-but-you-can-help
 16. https://hbr.org/2010/05/how-to-keep-your-top-talent

Focus op de mentale gezondheid van jouw werknemers

Plan een afspraak

We will get in touch soon