The buddy system is a staple element of the onboarding process for many companies. However, to reap the benefits of it, it is essential to implement it correctly. These 5 key reasons explain why it gives so much value to any new joiner and how you can ensure that it functions well in practice!

1. Gezelschap

Het buddy-systeem is een efficiënte manier om nieuwe collega’s te helpen om snel te settelen in jouw organisatie. Door de nieuwe collega’s te koppelen aan een buddy laat je ze op een sociale en leuke manier kennismaken met de cultuur van jouw organisatie. Een buddy geeft een nieuwe collega inzichten en context die een handboek niet kan bieden. Door de nieuwe collega’s zich zo snel mogelijk op hun gemak te laten voelen, ga je personeelsverloop tegen.

Op deze manier werkt het?

Koppel je medewerkers op basis van gemeenschappelijke interesses! Ze hoeven niet per se op dezelfde afdeling te werken, want doordat ze uit bijvoorbeeld dezelfde cultuur komen, van dansen of bakken houden, zullen de medewerkers een band opbouwen die het ‘landen’ in de organisatie vergemakkelijkt. Het buddy-systeem hoeft geen formeel proces te zijn. Het simpelweg aan elkaar introduceren van gelijkgestemde individuen zal nieuwe collega’s helpen om aan boord te springen en huidige collega’s aan boord te houden. 

priscilla-du-preez-NjirplnVra8-unsplash

2. Productiviteit

Een recent onderzoek uitgevoerd door Microsoft laat zien dat 97% van de nieuwe collega’s die tijdens de eerste 90 dagen 8 keer of meer afspraken met hun buddy hier baat bij hadden. Hun productiviteit nam namelijk sneller toe. Dit wordt beaamd door nieuwe werknemers die snel gesetteld waren in hun nieuwe rol dankzij hun buddy. Daarbij is het de moeite waard de motivatie te benoemen die ontstaat door het hebben van een buddy die hetzelfde doel nastreeft op de werkvloer; namelijk het verbeteren van de organisatie.  

Hoe zorg je voor productiviteit?

Door te evalueren met een buddy-duo en door zeker te stellen dat zij regelmatig afspreken, houd je in de gaten of de relatie zich goed ontwikkelt en de medewerkers er wat aan hebben. Een snelle en informele check-in om te zien hoe het met ze gaat en hoe nuttig ze deze meetings vinden geeft je dit inzicht. 

3. Meer tevredenheid

Hetzelfde onderzoek van Microsoft gaf ook aan dat 23% van de nieuwe werknemers met buddy’s na een week meer tevreden waren met hun onboarding dan degenen die geen buddy hadden. Na 90 dagen werd dit percentage groter waarbij 36% meer tevredenheid gemeten werd bij nieuwe collega’s met buddy ten opzichte van degenen zonder. Door je medewerkers van meet af aan een buddy te bieden in je organisatie verzeker je je ervan dat ze meer tevreden zijn en dat personeelsverloop afneemt. 

Hoe zorg je voor tevredenheid?

Door met je medewerkers te communiceren en te verzekeren dat ze goed gematcht zijn en ze hun voordeel doen met hun buddy-meetings. Zo help je hen bij het zetten van hun eerste stappen in de organisatie. Je kunt ze vanaf het begin af aan aanmoedigen succes te behalen en hun potentieel ten volle te benutten. Een medewerker die zich veilig voelt, in goed gezelschap verkeert en waar naar omgekeken wordt, zal zeer zeker tevreden zijn in zijn of haar rol.

4. Inzichten

At Lepaya, we asked some of our recent hires how our internal buddy system benefitted them. 

Een terugkerend onderwerp was dat nieuwe collega’s inzichten kregen in andere functies omdat Lepaya mensen van allerlei verschillende afdelingen met elkaar matcht. 

The buddy system used here motivates our employees to succeed. In one case, two interns met to share thoughts on research they were conducting within Lepaya, motivating and inspiring them with fresh ideas! (You can see them below, catching up!)

Hoe zorg je ervoor dat je buddy-systeem inzichtelijk is?

Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Het koppelen van medewerkers van verschillende afdelingen stelt hen in staat om de verschillende mechanismen in je organisatie te delen. Door dezelfde nieuwe medewerker ook te koppelen aan een collega met soortgelijke rol vergaart de nieuwe collega’s zowel de kennis van iemand in een andere afdeling als iemand van dezelfde afdeling. Moedig nieuwe collega’s aan zichzelf bij iedereen in de organisatie te introduceren aan het begin van hun onboarding zodat ze helemaal worden opgenomen in de organisatie.

5. Voor een effectievere leerervaring

Gebruik maken van een buddy-systeem is niet alleen een handige tool voor het verbeteren van je onboardingproces, maar ook voor peer learning. Bij Lepaya bijvoorbeeld, gebruiken we het buddy-systeem tijdens de meeste van onze trainingen, zowel virtueel als face to face. Door gebruik te maken van het buddy-systeem zullen medewerkers oefenen met wat ze leren in traditionele klassikale sessies. Ze stellen doelen tijdens trainingen en voltooien de e-learning content met hun buddy om hun skills in praktijk toe te passen. Door een buddy-systeem te gebruiken in onze leerprogramma’s moedigen we studenten niet alleen aan om interactie te hebben en te verbinden maar ook om elkaar te motiveren en supporten tijdens hun leerweg. Samen leren verzekert een actieve leerervaring en een beter begrip van hetgeen ze leren.

Hoe zorg je voor een zo effectief mogelijke leerervaring?

Door ervoor te zorgen dat de training impact maakt, leuk en interactief is. 

Lepaya gebruikt interactief leren om je medewerkers te betrekken en hun leerweg leuk, memorabel en effectief te maken. Of ze nu virtueel leren met onze interactieve bites of fysieke trainingen, tijdens het proces zullen ze hoe dan ook interactie hebben met de trainers, acteurs en hun collega’s. Lepaya denkt met je mee om ervoor te zorgen dat je organisatie de juiste training op het juiste moment krijgt. Neem contact met ons op als je meer wil weten over onze trainingen!

Plan een afspraak

We will get in touch soon