Stof tot nadenkenLeren

Is corporate training helping you to be better at your job?

Door 1 augustus 2018 Geen commentaar

Hoe vaak bent u in een bedrijfstrainingssessie geweest die uw manier van werken echt heeft veranderd? Dat heeft tot op de dag van vandaag gevolgen voor u en maakt het werk (of in ieder geval een deel ervan) gemakkelijker, sneller, beter of efficiënter? Waarschijnlijk niet zo vaak als je zou willen. En zeker niet zo vaak als uw bedrijf zou willen. Kijkend naar de hoeveelheid geld die wordt besteed aan bedrijfsopleidingen, zo hoort het niet te zijn.

Helpt training je echt om beter te worden in je werk?

Voordat we bespreken hoe bedrijven hun werknemers effectievere trainingen kunnen bieden, gaan we eerst in op een door Donald Kirkpatrick in 1959 geïntroduceerd raamwerk. Het Kirkpatrick-model is een van de meest gebruikte methoden om de effectiviteit van trainingen te beoordelen.

Het model beschrijft vier niveaus van leereffectiviteit:

  1. Reactie- De manier waarop medewerkers reageren op de training die ze krijgen. Het weerspiegelt de mening van de deelnemers over onderwerp, instructeur, materiaal, locatie, enz. Dit wordt gewoonlijk gemeten via een enquête of vragenlijst, met vragen als "Hoe zou u deze training beoordelen?" en "Hoe waardevol was de inhoud?"
  2. Aan het leren- De kennis die medewerkers hebben opgedaan tijdens de training. Dit wordt meestal gemeten door middel van quizzen, zowel voor als na de sessie. Het interviewen van deelnemers, voor en na, kan een alternatief zijn.
  3. Gedrag- De mate waarin medewerkers leerinhoud toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Impact wordt doorgaans gemeten over weken of maanden. Meten is over het algemeen moeilijker en vereist bijvoorbeeld inspecties ter plaatse, evaluaties van de managers van deelnemers of goed opgezette zelfbeoordelingen.
  4. Resultaten- De impact van veranderd gedrag op daadwerkelijke bedrijfsresultaten. Zowel het bepalen welke bedrijfsstatistieken moeten verbeteren als gevolg van een specifieke training als het meten van de feitelijke resultaten zijn uitdagend. Voorbeelden van bedrijfsresultaten zijn: meer retentie, meer verkopen, hogere kwaliteitsclassificaties en verhoogde klanttevredenheid.

Deze vier niveaus van leereffectiviteit zijn relevant, zowel bij het meten als bij het ontwerpen van trainingen. Bij het ontwerpen van een training moet u beginnen met het definiëren van een gewenste uitkomst op het resultatenniveau en u terugwerken naar het reactieniveau.

Bij het meten van de effectiviteit van leren begin je met het meten van het reactieniveau en werk je omhoog naar het resultatenniveau. Dit is ook wat u chronologisch ziet: onmiddellijk na de training meet u het reactieniveau en vervolgens, na weken of zelfs maanden, meet u het gedrags- en resultaatniveau.

Terugkomend op de vraag die we aan het begin van deze blog stelden, kunnen we deze nu herformuleren als: "Hoe vaak heb je deelgenomen aan een trainingssessie waarin niveau 3 en 4 van het Kirkpatrick-model zijn verwerkt?". Om ons heen zien we veel bedrijven worstelen om verder te gaan dan de eerste twee niveaus. En dat is niet zo gek, level 3 en 4 zijn moeilijk te beheersen.

Lepaya, het nieuwe leerplatform voor bedrijven, helpt bedrijven om minimaal niveau 3 te bereiken en waar mogelijk naar niveau 4 te streven. Ontworpen met een slimme mix van moderne technologie en een solide educatieve achtergrond, transformeert het Lepaya-platform zakelijk leren in geïntegreerde en uitgebreide leerreizen. Deze reizen zijn gemaakt om de leereffectiviteit te vergroten door inzicht te creëren in hoe werknemers zich gedragen en dat gedrag op een leuke en boeiende manier te veranderen.

Met de hulp van nieuwe innovatieve leerplatforms, zoals Lepaya, zullen steeds meer medewerkers onze eerste vraag positief beantwoorden en zeggen: "Ja, eigenlijk, heel vaak helpen trainingssessies mij om beter te zijn in mijn werk."

Vragen, opmerkingen of suggesties? Bezoek lepaya.com, reageer hieronder of stuur een e-mail naar info@lepaya.com.

Plan een afspraak

We will get in touch soon