Gedragsverandering is wat telt

Ons pad naar effectievere en gelukkigere medewerkers!

Wij willen ervoor zorgen dat jouw professionals hun ontwikkelde vaardigheden en geleerde kennis direct kunnen toepassen en daadwerkelijk effectiever kunnen zijn. Na al onze trainingen krijgen jij en jouw professionals inzicht in welke gedragsverandering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Wij meten gedragsverandering aan de hand van 4 pijlers, gebaseerd op het Kirkpatrick Model.

Wat is het Kirkpatrick Model?

Het vierniveau-model van Kirkpatrick is een van de meest gebruikte en bekende modellen voor het analyseren en evalueren van het geleverde trainingsprogramma en de resultaten op effectiviteit. De vier niveaus van dit model zijn Reactie, Leren, Gedrag en Resultaten.

Level 1 - Reactie

De mate waarin de deelnemers op de training hebben gereageerd. De mate van waarde, gebaseerd op hoe aantrekkelijk, relevant en gunstig de training was voor hun werk.

Level 2 - Leren

De mate waarin de training heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de vaardigheden, kennis, houding en inzet van de deelnemers, evenals hun vertrouwen in de verkregen praktische informatie. Ook meet dit niveau wat er wel en niet is geleerd.

Level 3 - Gedrag

Dit niveau helpt bij het analyseren van de mate van begrip en hoe goed de training in hun werk wordt toegepast. Het kan ook bepalen waar de deelnemers mee worstelen en mogelijk hulp nodig hebben.

Level 4 - Resultaten

De (positieve) impact op het bedrijf zal worden geanalyseerd. Dit omvat de eindresultaten van de training en de resultaten waarvan de deelnemers hebben vastgesteld dat ze van nut zijn voor zichzelf, het team en het bedrijf (het rendement op de investering).

Lepaya's meetmethode voor impact

We blijven onze impact meten om onze trainingsmethode te verbeteren voor maximale effectiviteit en geluk.

Impact

(% van training dat heeft geleidt tot verbeterd gedrag – volgens managers of deelnemers)

85%

Deelnemers tevredenheid

(Gemiddelde beoordeling van trainingen op een schaal van 1-10)

8.4

Na de implementatie van de Lepaya Academie voor starters en managers zagen we een duidelijke stijging in de eNPS peiling. In het kwartaal na onze uitrol steeg de eNPS van 24 naar 42. Medewerkers waarderen de persoonlijke ontwikkelmogelijkheden ontzettend.

Maya Chapman - Hoofd HR, Bloomon

Wij introduceerden het Lepaya trainingsprogramma met als doel om onze beste mensen langer tevreden te houden bij Bynder. Na 1 jaar, was het verloop gehalveerd ten opzichte van de jaren ervoor.

Ruben Vermaak - Hoofd L&D, Bynder

Maak je oriëntatie concreet.