Belang van upskilling en reskilling voor jouw organisatie

2 Jun, 2022Renske Start

Door digitalisering dreigen de komende jaren 1,6 miljoen banen te verdwijnen of te veranderen.

Digitalisering brengt veranderingen met zich mee die van invloed zijn op veel functies en organisaties en, als geheel, onze hele manier van werken. De grootste veranderingen van deze revolutie zijn met name automatisering en gegevensuitwisseling.

Als organisaties toekomstbestendig willen blijven, is het cruciaal om de vaardigheden en kennis van medewerkers continu te verbeteren, oftewel te investeren in up- en reskilling. Onderzoek toont aan dat de essentiële vaardigheden van de toekomst niet alleen digitale vaardigheden zijn, maar tevens impactvolle menselijke vaardigheden zoals probleemoplossing en stakeholdermanagement. Dit zijn de vaardigheden die jouw medewerkers relevant houden in hun rol en voorbereiden op de toekomst.

Lees ons onderzoek over:

Het belang van persoonlijke ontwikkeling

Upskilling en reskilling van organisaties

Met deze veranderingen moeten organisaties zich aanpassen en de uitdaging aangaan. Het gaat om het trainen van nieuwe vaardigheden die werknemers in staat stellen productief te blijven en te presteren. De aard van ons werk verandert omdat de ontwikkeling van technologie snel gaat, en ontwrichtend werkt nu meer dan ooit. Hierdoor is de houdbaarheid van vaardigheden te kort. Voortdurende up- en reskillen is de enige oplossing om de medewerkers het tempo te laten bijhouden.

Het opleiden van medewerkers in toekomstbestendige vaardigheden is essentieel als organisaties willen (over)presteren, investeren in groei, impact willen maken en concurrenten voor willen blijven.

Whitepaper over upskilling

Upskillen voor de toekomst

Onze wereld verandert. Technologische vooruitgang, automatisering, globalisering… het zijn allemaal factoren die onze toekomst vormgeven. Helaas is er geen glazen bol waarmee we tien of twintig jaar vooruit kijken. Maar ook al weten we niet hoe de toekomst eruit zal zien, het enige dat zeker is, is dat verandering onvermijdelijk is.

Onze wereld, en de wereld van werk, is continu aan verandering onderhevig. Organisaties zijn in beweging, functies veranderen en de vaardigheden die we moeten uitvoeren veranderen mee. Zowel soft- als hardskills hebben een korte houdbaarheid en blijven niet meer zo relevant als vroeger. Hard skills verliezen door continue veranderingen binnen 2,5 jaar al hun relevantie.

Het huidige onderwijssysteem houdt deze voortdurende veranderingen niet bij. Daarom onze skill-sets ook niet. Medewerkers krijgen niet genoeg kansen om de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren (reskilling), of om de vaardigheden die ze al hebben bij te werken en aan te vullen (upskilling). Nu, meer dan ooit, moeten organisaties vertrouwen op hun meest waardevolle onderdeel: hun mensen en hun potentieel. Het huidige personeelsbestand heeft de potentie om in de toekomst het verschil te maken. Mits medewerkers over de juiste tools en vaardigheden beschikken om zich aan te passen.

Vaak ligt de focus op hard skills, soms op soft skills. De combinatie van beide kan echter krachtiger blijken: Power Skills. Een term die voor het eerst werd geïntroduceerd door HR-goeroe Josh Bershin. Power Skills zijn capaciteiten, gebaseerd op marktbehoeften, die zich richten op belangrijke toekomstbestendige competenties. Toekomstige competenties vereisen zowel zachte als harde vaardigheden. Deze vaardigheden geven de toekomst van werk vorm.

Onderzoek toont aan dat hoewel organisaties zich zeer bewust zijn van veranderende vaardigheden en groeiende vaardigheidskloven, velen nog niet klaar zijn om zich aan te passen.

“Slechts 9% van de CHRO’s zegt dat hun organisatie is voorbereid op de toekomst, en ongeveer 60% van de bestuursleden denkt dat hun sector de komende vijf jaar aanzienlijk zal veranderen.” Gds-groep

Lepaya-onderzoek ondersteunt dit. Hoewel 42% van de Nederlandse medewerkers ernstig twijfelt of hun huidige vaardigheden over 20 jaar nog steeds relevant zijn voor de uitoefening van hun baan, investeren hun organisaties nog niet in up- en reskilling. 37% van de HR-professionals is het ermee eens dat organisaties nog steeds onvoldoende aandacht besteden aan upskilling.

Wat denken organisaties over upskilling?

Upskilling-strategie

Wat we zien is dat het managementniveau bij veel organisaties, van 1 op de 3 organisaties, verwacht dat de vaardigheidskloof nog sneller zal ontwikkelen dan HR-professionals zelf denken. Niet over 20 jaar, maar over 10 jaar hebben medewerkers volgens managers niet de juiste vaardigheden om hun werk uit te voeren.

Maar liefst 80% van de CEO’s maakt zich zorgen over de noodzaak om de capaciteiten van hun team te versterken.

Wat vinden medewerkers van upskilling?

Dus wat zijn de vaardigheden die medewerkers nodig hebben om goed te blijven presteren, nu en in de toekomst? Onderzoeken, door gerenommeerde instellingen zoals World Economic Forum, Harvard Business Review en McKinsey, tonen aan dat er 8 toekomstbestendige Power Skills zijn die dat verschil maken.

Medewerkers beginnen niet bij nul, zelfs starters niet. Iedereen heeft al een aantal vaardigheden, maar er is altijd ruimte voor verbetering en ontwikkeling. Dat is waar de Power Skills om de hoek komen kijken. Experts hebben de Power Skills vertaald naar duidelijk gedrag dat op een praktische manier kan worden getraind. Power Skills-training kan medewerkers helpen om nieuwe vaardigheden aan te leren of om hun bestaande vaardigheden bij te schaven.

Wat zijn de top 10 toekomstbestendige vaardigheden?

Wat zijn de juiste vaardigheden als je jouw teams wilt upskillen?

De onderzochte toekomstbestendige skill-sets zijn combinaties van functionele en niet-functionele vaardigheden:

Power Skills

Met krachtige medewerkers blijven organisaties productief, concentreren zij zich op groei en blijven de concurrentie voor.

Whitepaper over Power Skills

Verbeter jouw medewerkers met Power Skills

Zoals gezegd maakt 80% van de CEO’s zich zorgen over de noodzaak om de capaciteiten van hun team te versterken. Terwijl ook 60% van de CEO’s het ermee eens is dat de vaardigheden van hun werknemers de grootste uitdaging zijn wanneer het gaat om de concurrentie voor te blijven. Ongeveer 40% van de medewerkers is van mening dat hun huidige skills niet relevant blijven op toekomstige arbeidsmarkten. Echter minder dan 50% is van mening dat upskilling echt een prioriteit is voor hun werkgevers.

Leren en ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit. Het kan het verschil zijn tussen competitief blijven als organisatie, getalenteerde medewerkers aannemen en behouden, en veel medewerkers verliezen vanwege vaardigheidsmismatches.

Zoals gezegd gaat het niet om het trainen van soft of hard skills. Het is de combinatie van zowel functionele als niet-functionele competenties die zorgen voor toekomstbestendige vaardigheden.

Geen zachte of harde vaardigheden maar Power Skills

Power Skills zijn die skills die ervoor zorgen dat jouw medewerkers over de juiste competenties voor hun rol beschikken. Nu investeren in het trainen van Power Skills, maakt een grote impact.

Power Skills zijn de toekomst

Upskill en reskill oplossingen

Wanneer je kijkt naar jouw L&D-curriculum, kijk je dan naar het veranderen van rollen en het trainen van medewerkers in de vaardigheden die ze nodig hebben? Investeert jouw organisatie in de juiste L&D-oplossingen en tools?

Er zijn veel vragen die HR- en L&D-professionals zichzelf continu stellen: Is het leeraanbod in lijn met de strategische organisatie- en HR-doelstellingen?

Is het L&D-aanbod van jouw organisatie relevant?

Vaardigheden veranderen, en dat geldt ook voor de manier waarop we die vaardigheden aanleren en trainen. Daarom zoeken we naar nieuwe en verbeterde manieren om effectief te trainen.

Wat we ontdekten was dat 30 minuten VR de effectiviteit van training met 10% kan verbeteren, waardoor medewerkers beter voorbereid zijn om nieuwe vaardigheden op het werk te gebruiken en toe te passen.

Traint jouw organisatie op de meest effectieve manier? Of kunnen VR-oplossingen het L&D-aanbod een boost geven en effectief vaardigheden leren en ontwikkelen in minder tijd.

VR binnen L&D

Wat zijn de voordelen van upskilling en reskilling van medewerkers?

Aangezien menselijk kapitaal, of talent, het belangrijkste onderdeel van de organisatie is, is L&D een topprioriteit geworden.

“L&D heeft een plaats verdiend aan de strategische planningstafel van het bedrijf en wordt al in andere functionele gebieden geraadpleegd wanneer nieuwe initiatieven worden gepland.”(10)

Door te leren en te ontwikkelen maken jouw medewerkers hun volledige potentieel waar, bezitten zij de juiste vaardigheden en zal jouw organisatie resultaten boeken; nu en op lange termijn. L&D legt de focus op het vormgeven van een gezonde cultuur en bevordert creativiteit en nieuw gedrag, terwijl het tegelijkertijd de business stimuleert. Investeren in leren en ontwikkelen is echt de juiste keuze.

Top 5 redenen om vandaag nog met L&D te starten

Waar beginnen organisaties met het upskilling van werknemers

Een L&D-strategie omvat veel aspecten binnen een bedrijf, maar de basis is het leerplatform dat alle trainingen, leer journeys en gegevens bevat. Dus waar moet je in investeren? Wat is de leersoftware of het leerplatform dat past bij de organisatie. Wat ondersteunt de behoeften van jouw medewerkers en jouw algehele L&D?

Wat is het beste L&D-platform?

Nadat je de basisprincipes van jouw strategie hebt behandeld, wil je er zeker van zijn dat het resultaat van alle L&D-inspanningen meetbare impact heeft. Maar als het gaat om L&D-impact, is er nog geen wondermiddel. Waar beginnen organisaties met learning analytics? Welke statistieken zijn het belangrijkst om bij te houden? Wat zijn veelvoorkomende obstakels en hoe overwin je ze?

Bo Dury, Impact Lead bij Lepaya, deelt haar inzichten over meetbare impact, Lepaya’s eigen strategie wanneer het gaat om learning analytics en best practices om mee te experimenteren.

Kom in gesprek

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Als het gaat om het meten van veranderingen in het gedrag van medewerkers, is er niet één antwoord. Er zijn echter best practices als het gaat om learning analytics.

Veel L&D-partners kijken bijvoorbeeld naar de Rose of Leary- en ROI-piramide om inzicht te krijgen in prestatiegegevens.

Bekijk deze learning analytics-theorieën en kijk welke van toepassing is op jouw L&D-strategie.

De ROI-piramide:

De ROI-piramide van leren en presteren

The Rose of Leary theorie:

Goed presterende teams vanwege de Rose of Leary

Het vinden van het juiste L&D-platform voor het opslaan van data en het meten van learning analytics kan complex zijn. Het moet passen bij het bedrijf, bij de leerbehoeften van medewerkers. Want je wilt er gewoon zeker van zijn dat je de voortgang van jouw strategie aan stakeholders kunt laten zien.

De juiste L&D-partner om de leer- en ontwikkelingstrajecten van medewerkers van a-z te verzorgen, kan de oplossing zijn.

Een L&D-partner kan de leer- en ontwikkelbehoefte van medewerkers in kaart en in praktijk brengen. Door middel van blended learning-programma’s bestaande uit een online en persoonlijke aanpak, gericht op informatieve ‘bites’, krijgen medewerkers de kans om te up- en reskillen.

Maar niet ‘zomaar’ blended learning. Lepaya legt de focus met name op programmatisch leren: een combinatie van methodes die prioriteit geeft aan doorlopend leren in plaats van eenmalige evenementen. Zo zorgen flipped classroom-sessies er voor dat medewerkers zelf al veel informatie opnemen voordat ze als groep bij elkaar komen voor een interactieve sessie, gebaseerd op praktijkervaring. En gespreide herhalingen stellen medewerkers in staat om niet alleen tijdens de training, maar juist constant in contact te komen met leermateriaal. Ontwikkeling gebeurt allemaal in de flow van het werk, waardoor leren een onderdeel van het leven is en daardoor zorgt voor een merkbare gedragsimpact.

Wanneer een L&D-partner zich richt op faciliteren van training en dat past in jouw strategie, kun je je focussen op jouw medewerkers. Zeker als alles wat je L&D-partner doet gebaseerd is op data-analyse. Lepaya doet precies dat. Wij gebruiken data om snel te evolueren en te innoveren, en passen ons aanbod aan, aan de behoeften van medewerkers en organisaties. Met een wereldwijd bereik staan ​​grenzen ons niet in de weg en we horen graag van je, waar je ook bent.

Waarom Lepaya?

Hoe organisaties upskillen

Fellowmind is een organisatie in transitie. Hun medewerkers up- en reskillen van implementatiepartners naar digitale transformatiepartners. Voor dit proces zijn aanvullende vaardigheden vereist. Dus hoe zorgt een onderneming als Fellowmind ervoor dat medewerkers structureel up- en reskillen zodat ze nog betere zakenpartners worden voor hun klanten?

Case study Fellowmind

KPMG is een multinationale onderneming met veel verschillende disciplines en expertise in haar gelederen. Dus hoe ontwikkelt een wereldwijde onderneming als KPMG een dynamisch, overkoepelend leertraject waarmee consultants zich ontwikkelen tot aan expertniveau via een gepersonaliseerde L&D-aanpak?

Case study KPMG

Waar te beginnen met upskilling en reskilling

Download de whitepaper over upskilling- en reskillingstrategieën en begin met het versterken van jouw workforce.

Upskilling Whitepaper