KPMG's impactvolle, gepersonaliseerde leerpaden

De uitdaging

Als een van de Big 4 audit- en adviesbureaus wereldwijd is KPMG een voorloper op het gebied van personeelsontwikkeling, en wil dat ook blijven. Met ruim 4000 Nederlandse werknemers verspreid over 12 kantoren, die ook nog in enorm veel verschillende disciplines en branches werken – van digital transformation, strategy consulting en assurance tot financial risk –, is een toereikend ontwikkelaanbod dat in ieders behoeften voorziet en tegelijkertijd de standaard zet om werknemers te laten groeien tot uitstekende professionals in de industrie een grote uitdaging.

De oplossing

In samenwerking met Lepaya heeft KPMG voor consultants en senior consultants binnen Advisory een dynamisch leertraject ontwikkeld dat door middel van een gepersonaliseerde L&D-aanpak – van skills assessments tot vrije keuze van ontwikkelpaden – medewerkers laat investeren in hun eigen ontwikkeling en hun de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen tot expertniveau.

Aan het woord: Alexandra Ranke, Adviseur Learning & Development bij KPMG

One size does not fit all

“KPMG is als organisatie de thuisbasis van erkende experts. Op individueel niveau heeft elke KPMG-collega de juiste kennis en vaardigheden nodig om te kunnen voldoen aan het hoge kwaliteitsniveau.”

“Een handvol op zichzelf staande trainingen per jaar op locatie is echter niet toereikend. Soms is het voor het ontwikkelpad nuttig om in een hutje op de hei een moment te nemen om te reflecteren, maar als organisatie zien we dat we meer naar een geïntegreerde vorm van learning toe willen. Wij weten dat werknemers na de trainingsdagen op locatie terug moeten naar de praktijk en dat ze wat ze dan één keer hebben aangehoord niet altijd volledig (kunnen) toepassen in hun werk.”

“Ook is het onmogelijk om één soort training aan te bieden voor al onze werknemers, want er is niet één type training dat toepasbaar is op alle expertise die wij binnen onze gelederen hebben. Werknemers werken aan uiteenlopende opdrachten, hebben andere expertises, andere collega’s, andere klanten en bovenal andere behoeftes.”

“One size does not fit all. Je kunt alle medewerkers niet simpelweg over een kam scheren, dus wil je dat medewerkers specifieke skills sets ontwikkelen die voor hen op dat moment relevant zijn. Wanneer willen ze waar aan werken?” Alexandra Ranke, L&D Adviseur bij KPMG

Bij KPMG moet L&D op grote schaal persoonlijker

“Wat wij intern op het gebied van leren en ontwikkelen zagen was dat ondanks de uitgestippelde leertrajecten die wij aanboden, werknemers vaak hun eigen pad kozen. Hoewel trainingen in een bepaalde volgorde aangeboden werden, hielden collega’s vaak hun eigen volgorde aan.”

“Deze leerpaden werkten niet in de praktijk. Daarom wilden wij medewerkers meer vrijheid geven om zelf te kunnen kiezen uit gelaagde trainingen binnen een dynamisch leertraject. Wij zochten verdiepende trainingen die goed op elkaar aansloten, maar niet in vaste volgorde doorlopen hoefden te worden.”

“De kunst was om één overkoepelende L&D-strategie neer te zetten, die voor de hele doelgroep uitgerold kan worden en met gepersonaliseerde leertrajecten die exact de vaardigheden bieden die een consultant op een bepaald moment nodig heeft. Door de data uit de assessments te combineren met op de individuele consultant toegespitste inhoud, een pool van toegewijde trainers en trainingen in eigen huisstijl werd het mogelijk om ontwikkeling te personaliseren, waarbij elke werknemer haar/zijn expertise kan ontwikkelen door een individueel leerpad te volgen.”

Personalisatie & leren in de flow van werk bij KPMG

“Samen met Lepaya zagen wij de kans om te investeren in een doorlopend, verdiepend leerprogramma dat onze consultants individueel de juiste vaardigheden biedt, op het juiste moment.”

“Op basis van interviews, deep-dives en bestaande data – Wie volgt op dit moment welke training? Op welke afdeling werkt zij/hij? – hebben wij nulmetingen gemaakt. Om vervolgens door middel van individuele assessments ofwel skills scans de behoefte van onze collega’s verder in kaart te brengen. Het was belangrijk om een beeld te schetsen van wat onze consultants nodig hebben. Welke vaardigheden willen zij ontwikkelen en welke Power Skills kunnen wij daar aan koppelen?”

“Zo keken wij naar welke vaardigheden waar in welke carrières pasten. Met verschillende doelgroepen in gedachten, junior, medior en senior consultants, maakten we trainingen die de focus leggen op een belangrijke vaardigheid, modules die terugkeren en trajecten waarbij telkens een verdiepende stap wordt gemaakt. Kortom: een dynamisch leertraject met gelaagdheid waarbij consultants continu leren en zich ontwikkelen.”

“L&D stopt niet na het optuigen van een ontwikkelproject. Er valt nog veel te innoveren aan de leerpaden, dit gaat altijd door. Nu werken wij hard aan het toepassen van de skills in de praktijk door middel van technische integraties. Bijvoorbeeld door de leercontent te pushen via MS Teams, en te plaatsen in de flow van werk. Het is extreem belangrijk voor onze medewerkers om te kunnen leren via de kanalen waar zij het meeste mee werken, zodat leercontent op het juiste moment gepusht kan worden en onze collega’s direct kunnen gebruiken wat zij leren. Ook staat op de planning om het mogelijk te maken dat het niveau van een training verschilt per instapniveau – gemeten met de skills scan – van de medewerker. Zo worden trainingen korter en effectiever, en uitgebreid en diepgaand waar dat nodig is.”

De impact

  • “De medewerkersbetrokkenheid is enorm gegroeid! Medewerkers hebben nu vanwege de gepersonaliseerde leertrajecten de motivatie om hun eigen ontwikkeling aan te pakken. Dit vertaalt zich in een veel hogere mate van betrokkenheid en dat zien we ook direct terug in onze trainingsdata. Op dit moment heeft 86% van de medewerkers zich ingeschreven voor onze trainingen! Dit is een betrokkenheid om trots op te zijn. Je merkt duidelijk dat het voor de medewerker zowel gepersonaliseerd als groots, met veel keuzemogelijkheden, voelt.”
  • “Retentie is binnen mijn afdeling en HR natuurlijk een super belangrijk onderwerp. Zeker in de huidige markt waar, ook door remote werken, de kans dat mensen vertrekken groot is en het aantrekken van collega’s lastig. Nu wij vanuit onze afdeling een lange termijn visie van leren bieden en mensen in het moment zelf ondersteunen met learning, merk ik dat wij goed inspelen op het behouden van personeel. Ook zie ik dat stakeholders daarom extra trots zijn op wat we hebben neergezet en dit graag willen delen.”
  • “Er is veel aan ons leeraanbod veranderd en deze veranderingen zijn heel erg goed ontvangen. Vanuit alle lagen van de organisatie krijgen wij enorm mooie beoordelingen. De consultants zijn blij met de trainingen én mijn stakeholders zijn zeer tevreden met de strategie. Een win-win.”
  • “En, zeker niet onbelangrijk wij zien nu door data de grote impact op gedrag. Aan onze kant is het door de individuele leerlijnen die gestoeld zijn op data, in plaats van loshangende brokken van informatie, een behapbaar én meetbaar traject geworden. Leren en ontwikkelen is op deze manier overzichtelijk gemaakt. Wij zijn nu in staat te tracken wat mensen doen en kunnen op groepsniveau de leerpaden hier op aanpassen.”

“Ondanks alle uiteenlopende behoeftes hebben wij een L&D aanbod neergezet dat voor elke laag van de organisatie belangrijk is, en ook breed gedragen wordt.​​” Alexandra Ranke, L&D Adviseur bij KPMG

KPMG en Lepaya: partners met een toekomstvisie

“Met Lepaya als L&D-partner kies je niet voor losse trainingen maar voor een volledig verhaal en een gesprekspartner.”

“Om met L&D bij KPMG een stap vooruit te doen had ik deze partner met toekomstvisie nodig. Iemand waarmee je als samenwerkingspartner dingen aanpakt en bespreekt. Die met jou samen vooruit kijkt en een visie ontwikkelt. “Waar willen we over 3 jaar staan? Hoe ver kunnen we dit jaar gaan en wat is het maximale dat we dit jaar kunnen behalen?’’ Samen met Lepaya zijn wij gaandeweg nog heel veel dingen aan het ontwikkelen!”

“Daarnaast focussen we op toepassing van de training, een échte integratie van leren in de praktijk. Waar een collega zich eerst bijvoorbeeld inschreef voor een training en dan heel lang moest wachten, gaan we nu naar een situatie waarbij je op het moment zelf leert via online learning. Straks zelfs via VR en gamification. Zodat wanneer een van onze collega’s zegt ‘hé ik heb morgen een presentatie bij een klant’, zij/hij direct aan de slag kan met oefeningen en feedback. Wij willen het maximale halen uit learning!”

Next up: “Op dit moment gaan wij verder met de ontwikkeling van leerpaden voor medewerkers, een weerspiegeling van de Londense metrokaart, met daarop alle vaardigheden. Met self-assessments en 360 graden feedback krijgen medewerkers een gepersonaliseerd leeradvies. Zij kiezen zelf hun route en verdiepingsmogelijkheden, met het idee erachter dat ze aan het eind van hun ontwikkeling wel de hele stad hebben gezien.”

Een L&D partner zoals Lepaya

“De toegevoegde waarde van Lepaya in een zin? Mag het ook drie?”

“Met Lepaya geldt 1+1=3, we vullen elkaar op zo’n manier aan dat we in super snel tempo heel ver komen. In augustus begonnen wij met ideeën en in krap drie maanden tijd, hebben we een heel programma opgetuigd. Dat zegt genoeg.”

“Oké, nog een paar zinnen erbij: het gaat ook om vernieuwing. Samenwerken met Lepaya gaat verder dan het bieden van een leuke training, het gaat echt om een compleet programma en de integratie ervan in het dagelijks werk, plus het meten van de impact ervan.”

“Al onze behoeftes zijn teruggekomen in het programma.”Alexandra Ranke, L&D Adviseur bij KPMG

Over KPMG

KPMG biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Audit en Advisory. Zijn accountants bieden zekerheden over informatie als hoeders van het economisch verkeer. Zijn adviseurs ontwikkelen geavanceerde (digitale) oplossingen voor de economie van morgen.

De werknemers van KPMG staan wereldwijd bekend om hun expertise, en KPMG zelf als een organisatie die met ‘personal development plans tailored to your individual needs and ambitions’ bij zijn medewerkers stuurt op ‘people-driven progress’. Door werknemers de juiste tools te geven om te groeien staat KPMG al meer dan 100 jaar voor kwaliteit en wordt het duidelijk dat vooruitgang echt in het DNA van de organisatie zit.

Vooruitgang die ertoe doet. Dat is KPMG.

Voor meer informatie ga naar: www.kpmg.com.