Het samenstellen van effectieve teams is essentieel voor een succesvolle organisatie. Tot zover niks nieuws. Maar hoe kun je dit nu realiseren? Vanzelfsprekend heeft het te maken met de structuur van het team. Echter verander je dit logischerwijs niet op dagelijkse basis. Toch kun je ook de effectiviteit verhogen zonder je teamstructuur aan te passen. Geef medewerkers de handvatten om helder te communiceren en impactvol te beïnvloeden. Daarmee de verhoog je direct de effectiviteit van teams. Elkaar helpen en het bouwen van bruggen zet de juiste toon in het bouwen van een succesvol team en succesvolle organisatie. Gebruik het Roos van Leary model om dat te realiseren.

De Roos van Leary

Als je de Roos van Leary wilt toepassen om een effectieve organisatie op te bouwen, is het essentieel om te begrijpen hoe dit model werkt.

Waar het op neer komt, is dat bepaalde gedragingen resulteren in andere gedragingen bij anderen. Dit gedrag beweegt zich over twee assen: dominantie en verbondenheid. Door hier bewustzijn over te realiseren bij medewerkers, stimuleert dit opbouwende communicatie.

Dominantie: boven versus onder

In ieder gesprek bevindt zich normaal gesproken een dominant en minder dominant persoon. We weten allemaal dat dit niks zegt over wie de meest waardevolle input biedt. Lastig hieraan is dat het een natuurlijke menselijke neiging is. De aanwezigheid van een dominant persoon in een ruimte, resulteert vanzelf in een meer volgzame houding van anderen. Door dominante mensen hier aanwezig van te maken en zich open te stellen voor rustigere mensen, creëer je een open sfeer voor iedereen. Dit is waar oprecht samenwerken begint en teamleden elkaar op een gebalanceerde manier beïnvloeden.

Verbondenheid: samen vs. tegen

Naast de dominante as, is er de as van verbondenheid. De houding van teamleden beinvloeden in sterke mate de teamsfeer. In tegenstelling tot de dominante as die tegenovergesteld gedrag bewerkstelligt, drijft de as van verbondenheid mensen tot hetzelfde type gedrag. Dus een positieve sfeer die samenwerken als team stimuleert, heeft als impact dat anderen zich daar ook voor openstellen. Teamleden hier bewust van maken bij zichzelf en hun teamleden creëert balans. Succes vindt niet individueel plaats. Het is altijd een teaminspanning.

Om de prestaties van de teams in je organisatie te verbeteren, is het belangrijk om bewustzijn te creëren over de impact van bepaald gedrag op henzelf en teamleden.

8 Houdingen om je van bewust te zijn

Binnen elk kwadrant, hanteert de Roos van Leary subcategorieën met gedragingen, die de impact laten zien van bepaald gedrag. Dit ziet er als volgt uit:

 
Leidend: Advies geven, richting geven aan het team.
Helpend: Door bouwen op andermans ideeën, begrip tonen.
Meeewerkend: Anderen gelijk geven, complimenten geven.
Volgend: Goedkeuring zoeken, vragen stellen.
Teruggetrokken: Niet meer luisteren in een gesprek, jezelf de schuld geven.
Opstandig: Onderwerpen zoeken om tegen af te zetten, kritische vragen stellen.
Aanvallend: Onenigheid benadrukken, anderen bekritiseren.
Concurrerend: Alternatieven laten zien, andere mogelijkheden laten zien.

Roos van Leary als referentie voor het opbouwen van effectieve teams

Om daadwerkelijk een effectieve team te realiseren met de huidige teamopzet, gaat het primair over de juiste mentaliteit aanwakkeren en koesteren. Natuurlijk heb je geen team vol leiders nodig. Tegelijkertijd werkt het niet als je een team vol meewerkenden hebt. Maar je wilt wel dat mensen samenwerken als een team. Balans is essentieel in het opbouwen van een effectief team. Hoewel een kritische noot teamleden scherp houdt, is het risico ervan dat dit anderen meetrekt in een negatieve tendens. Dat is immers de impact van de magnetische werking van de as van verbondenheid. Waar iemand zich positioneert, zullen anderen zich ook zo positioneren. Als je dit ziet gebeuren, probeer dan zo snel mogelijk te begrijpen waarom. Inspireer hen vervolgens om het van de positieve kant in te zien en constructief samen te werken. Dit zorgt ervoor dat je een sterk en effectief team neerzet dat essentieel is voor een succesvolle organisatie.


Ook gepubliceerd op Medium.

Plan een afspraak

We will get in touch soon