De kracht van leiderschap

9 Feb, 2022Renske Start
Juliette Plantenga, Strategic Account Manager bij Lepaya is co-auteur van dit artikel

Leiderschap kent vele facetten

In staat zijn om een team van diverse mensen of zelfs een hele organisatie goed te laten draaien vraagt om een sterke combinatie van vaardigheden. In deze blog gaan we dieper in op leiderschap en wat er nodig is om een ‘goede’ leider te zijn, of wat het betekent om een ‘slechte’ leider te zijn.

Leiderschap is een breed begrip, dus we hebben het specifiek over leiderschapswaarden, hoe je een leiderschapsstijl aanpast aan de behoeften van de organisatie en haar medewerkers, en hoe je medewerkers coacht en ondersteunt. Kortom: hoe zorg je ervoor dat jij de leiders hebt die jouw organisatie kracht geven?

Word de leider die mensen niet willen verlaten

“Mensen verlaten bedrijven niet, ze verlaten leiders.” We hebben dit allemaal al eens gehoord, en volgens de marktstatistieken hebben we het ook bijna allemaal in de praktijk gebracht. In 2020 merkte 75% van de werknemers op dat hun nummer één reden om een bedrijf te verlaten hun manager was. (1)

Goed leidinggeven is geen eitje, zelfs niet voor de meest doorgewinterde managers. Onderzoek ondersteunt dit, door aan te tonen dat 35% van de Nederlandse managers hun rol binnen de organisatie de moeilijkste vindt. Terwijl nog eens 23% denkt dat hun rol in de komende jaren alleen maar moeilijker zal worden. (2)

Leiderschap is op zijn zachtst gezegd een uitdaging. Praten over ‘slechte’ managers en ‘slecht’ leiderschap lijkt dan ook te kort door de bocht. Want er is zoveel meer dat leiding nemen omvat.

Neem bijvoorbeeld het Facebook Engagement onderzoek. In dit geval vertrokken werknemers niet één op één omdat ze een hekel hadden aan hun manager, maar omdat ze hun rol niet leuk genoeg vonden.

“Bij Facebook nemen mensen geen ontslag bij een baas – ze nemen ontslag bij een baan. En wie is verantwoordelijk voor hoe die baan is? Managers. Managers kunnen een grote rol spelen bij het ontwerpen van motiverende, zinvolle banen.”

In het geval van Facebook was dat omdat de functie niet aan de verwachtingen voldeed. Andere veel voorkomende redenen voor vertrek zijn gebrek aan doorgroeimogelijkheden of onboarding. Maar belangrijk is dat ze allemaal één ding gemeen hebben: leiderschap. Leiderschap is cruciaal voor elke organisatie en raakt elk aspect van het bedrijf. (3, 4)

Kwaliteiten van een leider: wat is krachtig leiderschap?

We gebruiken vaak de term krachtig leiderschap‘ om een Power Skill aan te duiden die de uitdagingen en verantwoordelijkheden van leiderschap omvat.

Dus waar hebben we het over als we het hebben over krachtig leiderschap? Welke eigenschappen en vaardigheden heeft een manager, CEO of teamleider nodig om hun rol uit te voeren? Google startte een uitgebreid intern onderzoeksproject genaamd ‘Project Oxygen’ om deze antwoorden te vinden. Ze onderzochten welke eigenschappen en kwaliteiten een leider vormen.

Wat ze ontdekten is dat leiders zich richten op drie dingen:

 • Het zijn goede coaches, die micromanaging vermijden en hun teams kracht bijzetten
 • Die sterke voorstanders zijn van loopbaanontwikkeling
 • Bespreken vaak de prestaties van hun mensen

Coachen, ondersteunen en communiceren om teams kracht bij te zetten, zodat ze groeien en goed presteren. Dat is volgens het onderzoek van Google wat een leider zou moeten doen. Leiders delen kracht met hun medewerkers, geven hen beslissingsbevoegdheid over hun eigen groei en spreken vertrouwen uit in hun capaciteiten zodat zij hun werk autonoom uit voeren.

Simon Sinek sluit hierbij aan door dit nieuwe type leider als volgt te omschrijven: “Een ster wil zichzelf naar de top zien stijgen. Een leider wil de mensen om hem heen naar de top zien stijgen.”

Sinek lijkt op te merken dat leiderschap van de toekomst niet alleen betekent dat managers hun werknemers leiden, maar dat ze hen in staat stellen de beste versies van hun professionele zelf te worden.

Dit perspectief op leiderschap is er een om naar de voorgrond te brengen, want pas wanneer de toekomstige leiders van jouw organisatie hun teams niet alleen leiden maar hen in staat stellen de beste versies van hun professionele zelf te worden, kunnen zij het meeste bij dragen aan het bedrijf.

Waarom is de Power Skill van leiderschap ontwikkelen zo belangrijk, en waarom nu?

Een van de uitdagende factoren die zowel direct als indirect invloed heeft op alle soorten organisaties (waaronder die in de politiek, economie, maatschappij en cultuur) is verandering. 

Tegenwoordig stappen veel organisaties over op plattere organisatiestructuren omdat die een fittere, snellere en flexibele werkstroom mogelijk maken. 

De hiërarchische top-down benadering is niet langer houdbaar en een leider kan niet langer alles weten. Het draait allemaal om vooruit denken, verbeteringen, groei en vooruitgang. De organisatorische verandering vraagt om veranderingsmanagement, omdat het een andere bedrijfsstructuur betreft. Een die medewerkers in de goede banen van veranderingen moet leiden. Het managen van organisatorische verandering is het belangrijkste aspect van het leiden van een bedrijf. Daarom is naast de organisatorische aanpassing, en aanpassing aan het business model, ook een verschuiving in leiderschap nodig. 

Verschuiving in leiderschap: De nieuwe rol van leiderschap in toekomstbestendige organisaties

Nu de hiërarchische top down structuur niet langer houdbaar is, zien we dat deze veranderingen in de organisatie een sterk effect hebben op het leiderschap, en zien we verschillende verschuivingen optreden. 

Het Institute for Management Development merkt op dat er een: 

1.Identiteitsverschuiving: van antwoorden naar vragen. 

De leider kan en mag niet alles meer weten, haar of zijn rol verschuift van het kennen van alle antwoorden naar het stellen van veel vragen.

 2. Mentaliteitsverschuiving: van macht naar empowerment

De leider die de macht heeft, verandert in iemand die anderen kracht geeft.

3. Paradigmaverschuiving: van IQ naar EQ 

De leider die een sterk IQ heeft, verandert in een sterk EQ. (5)

Traditioneel lag de focus van managers en leidinggevenden altijd op het maximaliseren van waarde voor stakeholders. Om dit te doen speelden zij de rol van planner – strategie ontwikkelen en dit vertalen in een plan – terwijl zij verantwoordelijkheden toewijzen en erop toezien dat iedereen doet wat hij moet doen om afwijkingen ten opzichte van het plan te minimaliseren.

Maar rekening houdend met het feit dat er een verschuiving is van antwoorden naar vragen, van macht naar empowerment en van IQ naar EQ, stellen we vast dat de complexe bedrijfsomgeving van vandaag vraagt om een nieuwe benadering van leiderschap. Een benadering die zich moet richten op:

 • het co-creëren van betekenisvolle waarde met én voor alle belanghebbenden,
 • die verder gaat dan stakeholders en ook klanten, werknemers, partners en onze bredere samenleving omvat.

Krachtige leiders delen de macht met hun medewerkers, geven hen beslissingsbevoegdheid en spreken vertrouwen uit in de capaciteiten van hun medewerkers. Die leiders stellen hun teams in staat om de beste versie van zichzelf te worden, zowel professioneel als persoonlijk. Dit is zinvol voor werknemers. In een open systeem moet iedereen winnen. Anders gaan ze gewoon ergens anders heen.

Leiderschapsrollen

McKinsey ziet dat deze nieuwe benadering van leiderschap leunt op vier nieuwe rollen: visionair, architect, coach en katalysator.
Een visionair luistert en observeert naar zijn mensen, terwijl zij/hij ideeën aandraagt en verschillende perspectieven integreert met het haar of zijn eigen. Ze vertalen hun visie in meetbare resultaten waar empowered teams naartoe kunnen werken.

“Als visionairs geven leiders vorm aan de opkomst van een duidelijk, overtuigend doel en visie – een Poolster – die doorklinkt in de hele organisatie en daarbuiten.” (6)

Leiders zijn ook architecten die een dieper begrip van het systeem in de kern van hun organisatie bemoedigen, terwijl ze ruimte creëren om de productie- of saleskansen opnieuw in beeld te brengen. Zij staan toe dat nieuwe vormen van zakendoen en modellen vorm krijgen.

“Leiders nemen de meer gesofisticeerde rol op zich van het ontwerpen van de organisatie als een open en bevoegd systeem, in staat om voortdurend te plannen, uit te voeren, en de stroom van middelen aan te passen over kortere werkcycli in het nastreven van zijn Poolster.”(7)

Een leider die coacht moedigt leerinitiatieven aan, en een cultuur van leren in de hele organisatie. Zodat mensen zich op hun gemak voelen om te experimenteren en te evalueren. Ze stellen vragen, in plaats van meteen oplossingen aan te dragen, en zoeken verschillende perspectieven om tot een meer passende oplossing te komen.

“Naarmate mensen meer mogelijkheden krijgen om organisatiedoelen te bereiken, wordt het opbouwen van capaciteiten – in de vorm van mentaliteit, kennis en vaardigheden – een belangrijk aandachtspunt voor leiders. (8)

Leiders als katalysatoren, laten dingen gebeuren.

“Zij doen dit op vier primaire manieren: wegnemen van blokkades die teams verhinderen om ideeën tot werkelijkheid te brengen; bevorderen van verbindingen in de organisatie; mensen helpen om datgene waar ze aan werken te verbinden met de visie en aspiratie van de organisatie; en tenslotte, aanmoedigen van een inclusieve en gastvrije omgeving , waar mensen hun authentieke zelf naar het kantoor brengen.”(9)

Deze vier rollen hebben het over een combinatie van vaardigheden die verschilt van de traditionele rol van de ‘leider’. Deze vier rollen gecombineerd laten Krachtig Leiderschap zien. Leiders die zich, samen met hun team, richten op visie, architectuur, coaching en een katalysator zijn om het volledige potentieel van de mensen te ontketenen, zodat ze impact en waarde leveren.

Lees meer over welke vaardigheden een leider kan gebruiken om een krachtig leider te worden:

Power Skill

De zakelijke impact van leiderschap in organisaties

Met 41% van de wereldwijde beroepsbevolking die hun baan verlaat, zullen leiders tijdens deze ‘Great Reshuffle’ een make-or-break punt blijken voor medewerkers. (10) Een hoger personeelsverloop dan gezond is, samen met de strijd om talent en het belang van talentbinding, kan allemaal neerkomen op een verschuiving in leiderschap. (11, 12)

Er is een correlatie tussen empowered medewerkers, als gevolg van gezond leiderschap, en positieve bedrijfsresultaten. Want op het moment dat je je medewerkers de juiste tools in handen geeft, zullen ze zich betrokken voelen en de ruimte hebben om te innoveren, problemen op te lossen, verhalen te vertellen met impact en nog veel meer. Goed leiderschap reflecteert innovatie en groei.

“De Empowerment Cycle is gebaseerd op de aanname dat je mensen niet kunt dwingen om initiatief te tonen, maar je kunt wel de voorwaarden scheppen waardoor ze zelf actie willen ondernemen.”(13)

leiderschap

MT sprout (14)

De volgende stap

Dus wat gebeurt er binnen jouw organisatie? Zijn jouw leiders klaar voor de uitdaging? Bekijk deze volgende stappen en zie wat je kunt doen om leiders een boost te geven, en ze de tools te geven die ze nodig hebben om zichzelf en anderen bij te staan:

  1. Om jouw mogelijkheden als L&D Manager of HR Manager te ontdekken en om ruimte te maken voor gezond leiderschap, is het cruciaal om jouw organisatie te informeren over het belang van “Krachtig Leiderschap” en de impact ervan op organisatie successen. Motiveer en inspireer jouw CEO’s, leidinggevenden en managers, zij zijn de basis voor geweldige bedrijfsresultaten.
  2. Nadat je jouw leiders hebt overtuigd om mee te doen, kun je met data het effect aantonen van traditioneel leiderschap tegenover de effecten van krachtig leiderschap. Het behoud van talent, het geluk van de werkgever en bedrijfsgroei kunnen en zullen allemaal toenemen.
  3. Hoe ziet jouw huidige leiderschapsmodel eruit? Beoordeel het leiderschapsmodel en vergelijk het met een model dat krachtig leiderschap aanmoedigt.

Kijk bijvoorbeeld eens naar dit positief leiderschapsmodel:

Empower Leadership

“You can manage things, but people deserve to be guided. Too often people are over managed and under guided.”

 1. Vertrouwen: Dit is gebaseerd op integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Mensen moeten zich veilig en geborgen voelen in jouw omgeving als je hen gaat leiden. Zij moeten je vertrouwen als persoon en als leider.
 2. Relaties: Zonder vertrouwen en verbinding zal je geen gezonde relatie hebben. Gezonde relaties zorgen voor tweerichtingscommunicatie, feedback, transparantie en steun.
 3. Communicatie: Is het belangrijkste instrument van een leider; Het begint met goede luistervaardigheden, mensen voelen zich gehoord en erkend. Je bent duidelijk en direct zonder anderen de schuld te geven of ongelijk te geven.
 4. Houding: Je positieve houding en mindset ondersteunt en inspireert anderen. Je houdt mensen betrokken en geëngageerd om het beste van zichzelf te geven en het beste van zichzelf te geven.
 5. Prestaties: Iedereen heeft het vermogen om uitstekend te zijn in zijn werk als hij de juiste vaardigheden heeft en de steun van goede systemen en leiderschap. Goed leiderschap boezemt vertrouwen in, kweekt competentie en creëert uitmuntende prestaties.
 6. Cultuur: Is de energie, houding en mindset van de mensen die leiding geven en werken binnen een bedrijf. Alle leiderschapspraktijken creëren een positieve, inspirerende en betrokken cultuur waar mensen deel van willen uitmaken. (15, bron onbekend)

Last but very not least: geef jouw leiders de tools om hun leiderschapsvaardigheden bewust te trainen. Bied hen een focus op coaching technieken, verdiepend luisteren, en het aansturen van een feedbackcultuur.

De Power Skill Leadership ontwikkelen ondersteunt jouw leiders in deze reis en houdt ook rekening met de behoeften van hun eigen teams. Deze Power Skill is daarom opgebouwd rond de volgende onderwerpen: verdiepend luisteren, coachen, moeilijke gesprekken, sturen van een feedbackcultuur, leiderschapswaarden & ambities en het empoweren van je team:

 • Verdiepend luisteren door het herkennen van filters en het toepassen van empathie in hun dagelijkse communicatie;
 • Het toepassen van effectieve coaching technieken in hun gesprekken om anderen te ontwikkelen;
 • Effectief overbrengen van een moeilijke boodschap en omgaan met de emoties die kunnen ontstaan;
 • Het cultiveren van een feedbackcultuur die optimale prestaties ondersteunt; 
 • Het ontdekken van hun waarden die hun leiderschap sturen en deze in actie omzetten;
 • Het bouwen van een gelukkig en effectief team door hun teamleden te empoweren en psychologische veiligheid te bevorderen.

Door actief te focussen op Krachtig Leadership binnen jouw bedrijf, begin je met jouw medewerkers het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden. Dit geeft een positieve invloed op hun betrokkenheid, hun innovatief gedrag, productiviteit en efficiëntie. Het resultaat is een bedrijfsmodel, gebaseerd op leiderschap, dat groei bevordert en streeft naar een hoge impact voor jouw organisatie.

Co-auteur van dit artikel Juliette Plantenga werkt als Strategic Account Manager bij Lepaya. Met een achtergrond in de sport, het managen van verschillende high performing teams, levenslange interesse en nieuwsgierigheid in leiderschapsontwikkeling, gelooft ze echt in de positieve impact van krachtig leiderschap. Het effect dat het heeft op het volledige potentieel van mensen en uiteindelijk op de bedrijfsresultaten kan enorm zijn. Dit is de reden waarom ze gepassioneerd is over dit onderwerp en gastvrouw was bij ons webinar over Krachtig Leiderschap.

Benieuwd naar onze andere webinars?

Bekijk ze hier

Bronnen

 1. https://www.gallup.com/workplace/232955/no-employee-benefit-no-one-talking.aspx
 2. https://lepaya.com/nl/onderzoek-managers-en-hun-functie/
 3. https://hbr.org/2018/01/why-people-really-quit-their-jobs
 4. https://lepaya.com/en/5-reasons-why-your-best-people-leave/
 5. https://www.imd.org/ – ​​https://www.youtube.com/watch?v=ZpUHgCsLKkI
 6. https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/the-new-roles-of-leaders-in-21st-century-organizations
 7. https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/the-new-roles-of-leaders-in-21st-century-organizations
 8. https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/the-new-roles-of-leaders-in-21st-century-organizations
 9. https://www.linkedin.com/learning/be-the-manager-people-won-t-leave/be-the-manager-people-won-t-leave
 10. https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/the-new-roles-of-leaders-in-21st-century-organizations
 11. https://www.linkedin.com/pulse/employees-dont-leave-companies-managers-brigette-hyacinth/
 12. https://www.prnewswire.com/news-releases/new-ddi-research-57-percent-of-employees-quit-because-of-their-boss-300971506.html
 13. https://www.managementsite.nl/effectief-empowering-leiderschap-is-bepalend-voor-het-succes-van-elke-organisatie
 14. https://mtsprout.nl/kennisbank/managementmodellen/empower-je-medewerkers-met-de-empowerment-cycle
 15. https://hbr.org/2021/06/build-your-reputation-as-a-trustworthy-leader