Lineair of non-lineair leren: Wat is jouw type?

11 Mar, 2021lepaya peter

Wij, mensen, hebben de neiging om naar de wereld te kijken in termen van oorzaak en gevolg: A gebeurt omdat B en B zijn gebeurd vanwege C. We passen causaliteit toe op elk deel van ons leven, omdat het ons in staat stelt om door de complexe wereld om ons heen te navigeren gemakkelijk.

Het nadeel van causaliteit is dat sommige processen er gewoon niet in passen. Die processen zijn van nature niet-lineair. Ze volgen geen lineair pad van A via B naar C. Een van die processen is leren. Kinderen, bijvoorbeeld, leren een taal door klanken na te bootsen die ze van hun ouders hebben opgepikt. School aan de andere kant begint met eenvoudige tegenwoordige tijd en basisidioom. Nogal verschillende benaderingen. En het leren van een taal is slechts één voorbeeld van onze niet-lineaire neigingen tot leren. Denkt u dat de foerageerders in de oudheid hun jachtvaardigheden lineair ontwikkelden?

Integratie van niet-lineariteit in bedrijfsopleidingen

  1. Context in de kern. Mensen leren het meest effectief door nieuwe inzichten toe te passen op het dagelijks leven. Context zorgt ervoor dat theorie beklijft. Dat betekent dat leerplannen moeten worden opgebouwd rond het concept van leren door te doen, met gefaciliteerde sessies die ruimte laten voor reflectie. Sessies waarin lerenden ervaringen delen, feedback geven en hun leerervaringen bespreken.
  2. Geen terughoudendheid. Als niet-lineair leren niet van A naar B gaat, hoe kom je dan tot Z? De sleutel tot niet-lineair leren is te beginnen met alles wat er is. Dat betekent beginnen met een heleboel onbeantwoorde vragen. En nog belangrijker: je eigen onbeantwoorde vragen. Het oppakken van volledig complexe problemen uit het echte leven stimuleert lerenden om hun gretigheid te ontdekken om de inhoud te begrijpen en om het nieuwe met het vertrouwde te verbinden. Het geeft betekenis aan de theorie. Flipping the classroom (we schreven daar eerder over) – waarbij lerenden de inhoud privé bestuderen en gefaciliteerde sessies gebruiken om theorie met praktijk te verbinden – is een eerste stap in de richting van deze aanpak.
  3. Motivatie in het geheel. Leren op een niet-lineaire manier betekent vastlopen. En niets verslechtert het leerenthousiasme meer dan gebrek aan vooruitgang. Veel meer dan bij lineair leren moeten begeleiders de moed erin houden. Ze moeten voortdurend benadrukken dat het doormaken van ups en downs de natuurlijke manier van leren is.

Nu beschouw je niet-lineair leren misschien als ongestructureerd en chaotisch. Maar dat is het niet. Niet-lineariteit creëert gewoon een meer flexibele, open en speelse omgeving. Een omgeving die uiteindelijk de standaard zou moeten (en zullen) worden in het onderwijs, omdat het leren zo veel impactvoller, interessanter, diverser en persoonlijker maakt. Dus laten we onze lineaire neigingen loslaten en ons brein van harte accepteren zoals het is: niet-lineair.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Bezoek lepaya.com, reageer hieronder of mail ons op info@lepaya.com.