HR-professionals over het belang van persoonlijke ontwikkeling in hun organisatie

1 Jun, 2021Tjarda Lamsma

Door digitalisering en de coronacrisis dreigen 1,6 miljoen banen de komende jaren te verdwijnen. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn, is het continu bijschaven van kennis en vaardigheden van medewerkers essentieel. Het gaat om skills die medewerkers digitaal vaardig maken, maar ook vooral over menselijke skills zoals probleemoplossend vermogen en stakeholder management. Hoe digitaal de wereld ook wordt, met deze skills houd je de skill set van medewerkers in je organisatie relevant.

In samenwerking met het onderzoeksbureau Panelwizard voerde Lepaya een extern onderzoek uit onder 1.057 HR professionals Nederland om te leren hoe HR-professionals de verantwoordelijkheid van persoonlijke ontwikkeling zien. Dit artikel is een verdieping op het persbericht persbericht dat verscheen op 11 mei 2021.

De urgentie van persoonlijke ontwikkeling volgens medewerkers

Aangezien medewerkers de kern van een organisatie vormen, ondervroegen wij in een eerder eerdere onderzoek hoe Nederlanders in loondienst aankijken tegen hun relevantie op de arbeidsmarkt. Hieruit bleek dat maar liefst 1 op de 6 Nederlanders vindt dat hun skills in de toekomst niet langer relevant zullen blijven op de arbeidsmarkt.

Bij medewerkers leeft het bewustzijn dat digitalisering hun arbeidsperspectieven beïnvloedt: 42 procent vreest dat hun skills over 20 jaar niet meer relevant zijn. 54 procent van de medewerkers krijgt ook geen ondersteuning van hun werkgever op het gebied van ontwikkeling, toonde het onderzoek aan.

Zorgen over de toekomst bij zowel werkgever als werknemer

Huidige onderzoek onder HR professionals toont aan dat 1 op de 3 organisaties verwacht dat hun medewerkers over tien jaar niet meer over de juiste skills beschikken om naar behoren hun werk te kunnen uitvoeren. Dit komt overeen met wat de Nederlandse werknemers vinden, zoals hierboven genoemd. Wat hierbij opvallend is, is dat organisaties zelfs een kortere tijdlijn inschatten. Zij denken in tien jaar skills al niet meer toereikend zijn.

Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat werknemers de digitalisering niet kunnen bijbenen. Onder grote bedrijven (+1000 medewerkers) wordt verwacht dat 40 procent van de werknemers skills tekort gaat komen. Bij de kleinere bedrijven (<25 medewerkers) bedraagt dit minder dan 25 procent.

Persoonlijke groei, wie is aan zet? HR professionals of werknemer?

A whopping 58 percent – 6 out of 10 organizations – believe personal growth, such as refining knowledge and skills, is the responsibility of the employee.

Het gegeven dat weinig organisaties zelf verantwoordelijkheid lijken te nemen voor de persoonlijke groei van hun medewerkers contrasteert met het eerdere onderzoek over Nederlandse werknemers in loondienst. Hieruit bleek dat 46 procent van de medewerkers meer ondersteuning vanuit de werkgever verwacht bij het aanscherpen van vaardigheden.

HR professionals en investeren in bij- en omscholing

Ondanks dat een groot deel van de werkgevers de verantwoording voor persoonlijke ontwikkeling bij de werknemer legt, is een deel van de organisaties zich wel degelijk bewust van het belang van bij- en omscholing. 31 procent van de HR-professionals vindt namelijk dat hun organisatie te weinig aandacht besteedt aan het bij- en omscholen van medewerkers.

Vooral de HR-professional jonger dan 40 jaar vindt dat hun organisatie moet investeren in bij- en omscholing van medewerkers. 37 procent is van mening dat dat hun organisatie hier onvoldoende aandacht aan besteedt.

Het gebrek aan focus op bij- en omscholing lijkt samen te hangen met de kennis over leerbudgetten binnen organisaties. Bij 52 procent van de ondervraagde organisaties is niet iedereen op de hoogte van de beschikbare leerbudgetten.

Aannemen in plaats van omscholen

Bovendien is er ook uit het onderzoek gebleken dat 36 procent van de organisaties geen strategie heeft rondom het bij- en omscholen van medewerkers.

Bij een vaardigheidstekort is daarom een derde van hen eerder geneigd nieuwe medewerkers aan te nemen in plaats van simpelweg bestaande medewerkers te helpen met bij- of omscholing. Door hier niet actief mee bezig te zijn spelen organisaties voornamelijk met hun eigen toekomstbestendigheid, niet alleen met die van de werknemers!

Onbewust onbekwaam

Volgens René Janssen, oprichter Lepaya, zijn veel organisaties niet genoeg bezig met persoonlijke ontwikkeling. De genoemde resultaten ondersteunen deze visie. Opmerkelijk genoeg heeft zelfs 12 procent van de bedrijven geen idee of hun werknemers op dit moment de juiste skills bezitten.

“Het besef dat de vaardigheden van je werknemers je organisatie kunnen maken of breken, leeft nog verre van voldoende bij organisaties zelf. Werknemer en werkgever wijzen naar elkaar, beide nemen geen verantwoordelijk voor persoonlijke ontwikkeling. Riskant hieraan is dat beide partijen zich daardoor niet met dit cruciale onderwerp bezig te houden. Het is aan de werkgever om rechtsomkeert te maken, de benodigde skills in kaart te brengen en de weg te wijzen”, aldus Janssen.

Sleutel tot succes voor HR professionals

Uit het onderzoek blijkt daarentegen ook dat er organisaties zijn die juist wel meer inzetten op de vaardigheden van hun huidige werknemers. 55 procent van de organisaties zien bij- en omscholing zelfs als een serieus alternatief voor het aannemen van nieuwe mensen.

Een groot deel van de organisaties met meer dan 500 medewerkers in dienst geven aan bij- en omscholing een belangrijk alternatief voor het aannemen van nieuwe mensen. Voor bedrijven met 501 t/m 1000 wil 61 procent investeren in toekomstbestendige medewerkers. Voor bedrijven met meer dan 1000 medewerkers is dit 59 procent.

hr professionals

Wij geloven dat investeren in skills de sleutel tot succes is om een toekomstbestendige organisatie te realiseren. Meer weten? Aarzel dan niet en neem contact op met ons.