Hybride medewerkers zijn niet alleen in de toekomst, maar ook nu al belangrijk. De huidige impact van corona om meer digitaal te werken is daar een goed voorbeeld van. Een beetje wennen is het wel, want bij hybride denk je toch vooral aan auto’s die zowel elektrisch als op traditionele brandstof kunnen rijden. Hybride medewerkers zijn op hun beurt in staat zowel hun linker- als hun rechter hersenhelft optimaal te benutten. Dit gegeven heeft ook grote gevolgen voor L&D-managers.

Minder specialismen, meer combifuncties

Dat maar liefst 70% van topmanagers in de VS, net als wij, aangeeft sterke voorkeur te hebben voor sollicitanten met goede datavaardigheden is veelzeggend. Hetzelfde geldt voor het feit dat nu al ongeveer één op de vier banen een hybride karakter heeft.

Ruwweg hebben hybride medewerkers de volgende kenmerken:

 • Analytische vaardigheden
  • in staat complexe problemen op te lossen en besluiten te nemen door onder meer analytische vaardigheden.
 • Samenwerken met anderen
  • onderhandelen, emotionele intelligentie, people en stakeholder management
 • Gericht op customer value/service
 • Cognitieve flexibiliteit
  • kunnen schakelen tussen domeinen en typen personen om problemen op meerder bronnen te kunnen oplossen
 • Creativiteit
  • Kunnen werken met bedrijfstools & kennis van bedrijfsvoering.

Rol L&D-management complex èn cruciaal

L&D-managers zullen hier op onderdelen zelfs op voorop moeten lopen. Denk aan de noodzaak om het belang van opleidings- en trainingstrajecten intern te verkopen, zowel richting directie als naar medewerkers. Hiervoor zullen alle benodigde kosten en ROI (=data) geanalyseerd en gepresenteerd moeten worden. L&D-managers hebben een cruciale en tegelijkertijd complexe rol omdat ze continu op strategisch, tactisch en operationeel niveau moeten acteren. Dat vraagt veel van hun cognitieve flexibiliteit en dus hybride vaardigheden. Gelukkig staan zij er niet alleen voor!

Ben jij als L&D-specialist benieuwd hoe wij andere L&D-specialisten helpen om hun organisatie, medewerkers en henzelf meer hybride te maken? Mail ons dan op marketing@lepaya.com

Plan een afspraak

We will get in touch soon