Wil een leerprogramma blijvende impact hebben op gedrag, dan moet het drie eenvoudige stappen volgen: inspireren, informeren en activeren. Helaas doen er maar weinig.

In de jaren 50 introduceerde Benjamin Bloom - samen met een commissie van collega-opvoeders - een theoretisch raamwerk dat later bekend werd als Taxonomie van Bloom. Sinds de publicatie ervan is er veel vervolgonderzoek gedaan en empirische cognitieve studies hebben de validiteit ervan ondersteund. Daarom is het adagio meer dan ooit waar: het gedrag van mensen wordt het meest effectief veranderd als het trainingsmateriaal inspireert, informeert en activeert; idealiter in die volgorde.

Maar aangezien we slechts een minderheid van de trainingsprogramma's daadwerkelijk op deze manier zien, laten we eens kijken wat het betekent.

Inspiratie beantwoordt de vraag: "Waarom zou ik dit willen leren?" Of anders gekaderd: "Hoe zal het veranderen van mijn gedrag mijn leven verbeteren?" Voor iedereen en voor elk gedrag dat iemand wil veranderen, is het antwoord anders.

Een manier om mensen te inspireren is door een succesvol persoon een persoonlijk verhaal te laten vertellen over hoe hij / zij worstelde met veranderend gedrag dat hem / haar uiteindelijk enorm succesvol heeft gemaakt. Die persoon kan je eigen CEO zijn, die vertelt hoe ze zelf worstelde met het betreden van een podium en hoe ze er beter in was om de ladder te beklimmen. Het kan ook een video zijn van Steve Jobs en vertelde hoe hij een van de meest succesvolle zakenlieden ooit werd.

Informatie kritisch zijn in het veranderen van het gedrag van mensen is waarschijnlijk duidelijk. Als iemand eenmaal geïnspireerd is om te veranderen, moet je met hem / haar delen hoe je wilt dat ze zich gedragen. Of het nu gaat om het doen van iets nieuws, het stoppen van huidig gedrag of beide.

Als u bijvoorbeeld wilt dat uw werknemer een betere presentator wordt, moet u hem informeren over presentatietechnieken. Over het leren kennen van hun publiek. Over lichaamstaal. Als u dit begrijpt, wordt u een betere presentator.

Er zijn talloze manieren waarop u informatie kunt delen. Je kunt bijvoorbeeld platte tekst, video, een live presentatie of zelfs iets geavanceerd gebruiken een Augmented Reality-aanpak. Elke methode heeft zijn eigen voordelen, afhankelijk van inhoud en persoonlijke voorkeur. Gebruik voor een maximale impact een combinatie van verschillende manieren.

Van de drie elementen, Activeringnaar onze ervaring wordt het meestal ondergewaardeerd. Activering gaat over het toepassen van nieuwe kennis op situaties in het echte leven. Dit is cruciaal om de gedragsverandering blijvend te maken. Activeren kan vele vormen aannemen. In het voorbeeld van presentatievaardigheden kunnen het kleine rollenspeloefeningen zijn direct na de informatiesessie, persoonlijk of met VR. Het kan ook volgende week een extra sessie zijn waarbij elke deelnemer, gebruikmakend van de gepresenteerde informatie, een oefentoespraak geeft waar iedereen op reageert.

Een ander voorbeeld van activering in dezelfde context zou kunnen zijn dat een deelnemer gedetailleerde feedback vraagt over een normale bedrijfspresentatie die hij maanden na de training geeft. Idealiter verwijst de feedbackgever naar het trainingsmateriaal.

Als u uw werknemers leer- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt, zoek dan trainers die de dynamiek van inspireren, informeren en activeren begrijpen. Zoek naar leertechnologie die een geïntegreerde oplossing biedt die verder gaat dan een trainingssessie van één dag. Alleen door je medewerkers te inspireren, informeren en activeren, kun je blijvende gedragsverandering creëren.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Bezoek lepaya.com, vul hieronder in of mail ons op info@lepaya.com.

Plan een afspraak

We will get in touch soon