Probleemoplossing is een universele vaardigheid die zeer gewild is bij werkgevers. Het is toepasbaar in elke functie en elke branche. Als professional in het huidige personeelsbestand ontstaan vaak complexe problemen. Goede probleemoplossende capaciteiten tonen de expertise van een medewerker aan en blijken van grote waarde te zijn voor elk team. Niet alle werknemers zijn echter even goede probleemoplossers als ze denken. Wat kunnen we doen?

Wat zijn probleemoplossende vaardigheden?

Probleemoplossende vaardigheden houden rechtstreeks verband met het vermogen om een probleem te definiëren; de oorzaak van het probleem bepalen; een selectie van alternatieven als oplossing identificeren, prioriteren en selecteren; en de oplossing implementeren. Kortom, grote probleemoplossers gebruiken logica en creativiteit om eerst in een gegeven situatie (S) de uitdagingen of complicaties (C) te definiëren. Vervolgens definiëren ze de vragen (Q) die moeten worden beantwoord om met geschikte (innovatieve) antwoorden te komen (A). 

Why are problem-solving skills important?

Effectieve probleemoplossende vaardigheden zijn een van de meest gewaardeerde kenmerken die tot goed leiderschap leiden en vormen een fundamenteel onderdeel van ondernemerschap. Het is cruciaal om een sterke vaardigheid te ontwikkelen voor het toepassen van gestructureerde benaderingen om eventuele problemen te ontleden en op te lossen. 

Dit is niet alleen nuttig in het professionele leven, maar het is ook essentieel in het dagelijks leven. Mensen lossen voortdurend problemen op, bewust of onbewust.

Voorbeeld -
Het stormt buiten en Sophia moet gaan werken voor een belangrijke bijeenkomst. Wat gaat ze doen?

 1. Neem een paraplu en loop naar het dichtstbijzijnde busstation en loop het risico nat te worden in haar gloednieuwe zakelijke kleding?
 2. Of naar het werk rijden, het risico lopen dat ze vast komt te zitten in de file of de vergadering opnieuw plant en de relatie met een belangrijke stakeholder schaadt?

Gezien de situatie (Sophia moet naar haar werk) en de complicatie (het stort), zijn er verschillende vragen die ze moet stellen (is het erger om laat aan te komen of kletsnat? Wat is de verandering van een enorme file? Is er een alternatief?), om tot haar favoriete antwoord te komen.

Verschillende mensen zullen dit '' probleem '' oplossen met verschillende oplossingen, omdat er verschillen zijn in gewogen voor- en nadelen van deze situaties. Mensen met goed ontwikkelde probleemoplossende vaardigheden zullen echter eindigen met de best kritisch beoordeelde en geanalyseerde oplossingen van een scenario - groot of klein.

Moeilijkheden bij het oplossen van problemen

Het eerste obstakel lijkt zich bewust te worden van het '' probleem '' dat moet worden opgelost. Mensen die met problemen worden geconfronteerd, hebben de neiging om iemand anders te vermijden, uit te stellen of de schuld te geven in plaats van een uitdaging het hoofd te bieden en er een oplossing voor te vinden. Hoe sneller een probleem is opgelost, des te sneller kan er meer toekomstgericht werk worden gedaan.

Hoe kunnen probleemoplossende vaardigheden worden verbeterd?

Probleemoplossing is een kunst die in de loop van de tijd moet worden geperfectioneerd, en zoals bij elke vaardigheid wordt men beter met oefenen. Het begrijpen van de verschillende stappen om een probleem op te lossen, zal zeker nuttig zijn voor uw leerproces. 

Hieronder volgen 6 stappen om deze vaardigheid te begrijpen:

 1. Identificeer het (veronderstelde) probleem / probleem;
 2. Analyseren de omgeving voor factoren die ongewenste situaties kunnen beïnvloeden of eraan kunnen bijdragen - hoe uitgebreider onderzoek is, hoe beter het vermogen om het echte (onderstreepte) probleem te identificeren;
 3. Lijst de mogelijke oplossing (en) - genereer alle denkbare opties vanuit verschillende perspectieven (brainstorm met andere partijen indien nodig);
 4. Evalueer de gegenereerde lijst met opties voor de beste oplossing - weeg de voor- en nadelen af
 5. Besluiten en implementeer het plan - zorg ervoor dat de oplossing duidelijk wordt gecommuniceerd met de relevante betrokken partijen om waarschijnlijke negatieve resultaten te verzachten.
 6. Beoordeel de effectiviteit van de gepercipieerde 'beste' oplossing - door de beslissing te beoordelen, zullen de gevolgen of resultaten duidelijk maken of het probleem is opgelost of niet, en mogelijke verbeteringen kunnen worden bepaald op basis van de ervaring

Oefening baart kunst. Houd deze 6 stappen in gedachten en oefen vaak om maximale effectiviteit te garanderen. Problemen blijven zich voordoen, u kunt ze plannen, maar vermijd ze nooit helemaal. Daarom is het van essentieel belang om ze op de meest effectieve en efficiënte manier aan te pakken. 

In meer formele omgevingen betrekken mensen meestal het SCQA-raamwerk, dat we hierboven al hebben genoemd. Daar ga je naar 4 stappen:

 1. Situatie: Wat is de situatie waarmee u of uw klant wordt geconfronteerd?
 2. Complicatie: Wat is er veranderd of zal veranderen en in de toekomst problemen veroorzaken?
 3. Vraag: Welke concrete vraag moet beantwoord worden?
 4. Antwoord: Wat stelt u voor dat de klant moet doen om het probleem op te lossen?

Wil je een expert worden in het oplossen van problemen en het toepassen van het SCQA-framework? Bekijk onze training catalogus!

Vragen, opmerkingen of suggesties? Contact ons, reageer hieronder of mail ons op info@lepaya.com.

Plan een afspraak

We will get in touch soon