Onderzoek: Managers en hun functie

6 Dec, 2021Renske Start

Een op drie Nederlandse managers: “Ik heb de lastigste functie binnen mijn organisatie”

Volgend jaar wordt volgens een kwart zelfs nóg moeilijker

Uit onderzoek van Lepaya, uitgevoerd door Panelwizard onder 1.135 leidinggevenden werkzaam in loondienst, blijkt dat maar liefst 35 procent van de Nederlandse managers vindt dat zij een van de lastigste rollen binnen hun organisatie vervullen. Bijna een kwart ( 23%), van hen verwacht daarnaast dat het volgend jaar nóg moeilijker wordt om hun rol naar behoren uit te voeren.

2021 is bijna afgelopen, en we kijken al een tijd uit naar 2022. Dit jaar deden wij nog onderzoek naar stress op de werkvloer, en bleek dat maar liefst 66% van de ondervraagde werkgerelateerde stress ervaart. Met het oog op volgend jaar, lijkt het vooralsnog dat werknemers voor nieuwe uitdagingen komen te staan.

Dit keer vroegen we leidinggevenden naar werkdruk, en hoe zij volgend jaar denken hun rol uit te kunnen oefenen.

Wat blijkt? 35% van ondervraagde managers geeft aan een van de lastigste functies binnen de organisatie te hebben. Wij keken naar diverse functies op middenmanagement-niveau, binnen een grote diversiteit van branches waaronder Consultancy, Gezondheidszorg, Publieke en Cultuur sector, Landbouw, IT en Retail.

Professionele vaardigheden

Waar een kwart van leidinggevenden al vindt een van de lastigste functie binnen de organisatie te hebben, komt daar nog bij dat 23% van de ondervraagde managers denkt nóg meer moeite in 2022 te hebben met het beoefenen van hun functie. Daarmee lijken ondervraagden aan te duiden dat zij volgend jaar nog meer werkdruk zullen ervaren. Met een zware functie én nog meer moeite om deze naar behoren uit te oefenen.

Analytisch vermogen - Professionele vaardigheden Vrouwen en Mannen

Van de leidinggevenden jonger dan 30 jaar verwacht 30%, hoger dan het gemiddelde van 23%, nog meer moeite binnen hun functie te ondervinden in 2022. Van alle leeftijdsgroepen, lijkt het dat de jongeren het meest op te zien tegen volgend jaar. De reacties van de overige leeftijdsgroepen liggen dicht bij elkaar. Van de leeftijdsgroep 30 tot 39 denkt 23% nog meer moeite te krijgen, 40 tot 49 geeft aan iets minder met 22% en 50 tot 59 jaar 24%. De leeftijdsgroep 60+ geeft met een minderheid van 19% aan dat zij denken in 2022 meer moeite te ondervinden.

hoge werkdruk voor managers

Hoge werkdruk in managementfunctie zorgt voor onvrede

Met 35% van leidinggevenden die aangeeft een van de lastigste functies te hebben, en een kwart die daarbij denkt volgend jaar nog meer moeite te ervaren, lijken managers te duiden op een overmatige werkdruk in hun functie.

Deze onvrede lijkt vooral een gevolg te zijn van een gebrek aan verbinding tussen midden- en hogermanagement. Zo geeft  36% van de ondervraagden aan zich onvoldoende gesteund te voelen door hun eigen meerderen.

Analytisch vermogen - Gen Z Millennials Babyboomers

De rol van manager

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen hiervan zich niet alleen beperken tot managers en de ervaring van hun eigen functie, maar ook weerslag heeft op de individuele teamleden. Maar liefst 53% van de ondervraagde managers heeft niet genoeg tijd en ruimte om zich gedurende de werkweek bezig te houden met de ontwikkeling van hun teamleden. 

Meer dan de helft van de managers heeft tijdgebrek, en dit gaat ten koste van de ontwikkeling van de medewerkers. Maar 43% van de managers geeft aan hier wel tijd voor te hebben of te maken.

hoge werkdruk voor managers
Kijken we naar verschillende branches dan zien we dat binnen Consultancy maar liefst 60% van de leidinggevende zegt geen tijd en ruimte te hebben om persoonlijke ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren. Binnen het onderwijs en bij de overheid blijkt de tijd en ruimte bij leidinggevende nog krapper. Deze branches geven aan met 64%, Onderwijs, en 62%, Overheid, geen tijd en ruimte te hebben om tijdens een gemiddelde werkweek om zich bezig te houden met ontwikkeling van teams. Met een ruime meerderheid wordt er binnen alle drie de branches aangegeven dat er tijdgebrek is, maar 1% van de medewerkers twijfelt hierover.

hoge werkdruk voor managers

Hulp voor Managers

Aangezien merendeel van de leidinggevenden die aangeeft, geen tijd te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is het niet gek dat 35% daarbij zegt de handvatten te missen om dit wél te doen.

hoge werkdruk voor managers

Volgens René Janssen, oprichter van Lepaya, is dit vanzelfsprekend, gezien de rol van manager flink aan verandering onderhevig is: “Middenmanagers spelen een steeds belangrijkere rol in organisaties. Hun prioriteiten veranderen van het enkel leiden van bedrijfsprocessen naar het bouwen van een lerende, veerkrachtige organisatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze verantwoordelijk zijn voor het motiveren van medewerkers en meer de rol van coach op zich gaan nemen”.

Toch is dit tegenover 60% van de managers, die aangeeft deze handvatten niet nodig te hebben.

Kijken we naar branches specifiek, dan zien we dat binnen Consultancy een hoog gebrek aan tijd aangeduid wordt, met 60%, en 44% aangeeft graag meer begeleiding te willen om te werken aan de ontwikkeling van medewerkers.

Hoewel zowel het Onderwijs en de Overheid aangeven over weinig tijd te beschikken voor ontwikkeling van medewerkers, blijken zij toch met een minderheid van 28%, Onderwijs, en 30%, Overheid, handvatten te missen. Het lijkt te komen bij deze twee branches echt aan op een gebrek aan tijd en ruimte.

Twee branches die door de pandemie zwaar getroffen zijn en ook veel hoge werkdruk ondervinden, Horeca en Gezondheidszorg, geven wel aan begeleiding te missen. Waar de Horeca met 52% zegt graag meer toegereikt te krijgen van hogermanagement, willen managers binnen de Gezondheidszorg met 41% graag meer steun zodat zij aandacht kunnen geven aan medewerkers.

hoge werkdruk voor managers

Beslissingsbevoegdheid

Het gebrek aan ondersteuning van bovenaf lijkt ook van invloed te zijn op de wijze waarop managers binnen organisaties beslissingen nemen. Van de ondervraagden vindt namelijk ruim een derde, 36%, dat ze momenteel over te weinig beslissingsbevoegdheid beschikken. 

“Efficiënte besluitvorming is een must voor ieder veerkrachtig bedrijf en is een vaardigheid die iedere goede manager moet bezitten. Door het creëren van een bedrijfscultuur waarin beslissingen genomen kunnen worden, voorkom je dat managers zich machteloos gaan voelen”, aldus Janssen.

hoge werkdruk

Leidinggevenden en creëren van een gezonde leiderschapscultuur

Uit onderzoek van Lepaya onder 1.135 leidinggevenden werkzaam in loondienst, blijkt dat managers hun functie lastig vinden en volgend jaar nog meer moeite zullen ondervinden met het uitoefenen van hun rol. Vooral  jonge leidinggevenden van 30 jaar of jonger duiden aan de meeste moeite te verwachten.

Met een lastige functie, en het idee volgend jaar nog meer moeite te krijgen om deze functie goed te beoefenen geven managers een hoge werkdruk aan. Daarbij blijkt ook uit onderzoek dat maar liefst 53% van de managers tijdgebrek heeft, specifiek een gebrek aan tijd en ruimte om zich bezig te houden met de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers blijken de dupe te worden van de hoge werkdruk van leidinggevende.

Op hun beurt voelt 36% van de ondervraagde, managers van het middenmanagement, zich onvoldoende gesteund door hun meerderen. Waaruit een slechte verbinding tussen midden- en hogermanagement blijkt. En 35% van de middenmanagers zegt meer handvatten te willen om wel tijd te kunnen maken voor hun teams.

Voor goed leiderschap zijn er twee nodig. Bij Lepaya geloven we dat goed leiderschap voortkomt uit het type leiders dat goed leiding krijgt van bovenaf, zodat zij op hun beurt niet zomaar leiding geven aan medewerkers – maar juist hun mensen in staat stellen de beste versies van hun professionele zelf te worden. 

Voor organisaties valt er nog veel te winnen wanneer het aankomt op de middelste managementlaag. Want pas wanneer middenmanagers goed hun functie uitoefenen, door een vermindering van hoge werkdruk en meer ruimte en tijd, kunnen zij op hun beurt hun medewerkers ondersteunen.

Wanneer jouw organisatie de huidige en volgende generatie leiders in staat stelt vertrouwen te hebben in hun eigen vermogen om leiding te geven door middel van de juiste handvatten, benut je het grootste voordeel op organisatieniveau: gelukkigere, productievere werknemers.

Handvatten voor managers, trainingen voor leiders:

Om jouw medewerkers te begeleiden op het pad van het worden van empowering leaders, hebben wij het Empowering Leadership-programma ontwikkeld. Het programma bestaat in totaal uit zes modules die voor elke leider een must zijn. Vooral waardevol voor die organisaties die drijven op heldere ideeën en top notch samenwerking van hun mensen om concurrerend te blijven. 

We ontwikkelden de modules als directe antwoorden op de uitdagingen waar leiders die voor het eerst (tweede) keer aan het roer staan, het vaakst mee te maken krijgen.  Zoals, ontdekken welke waarden de basis vormen van hun leiderschap. Hoe hun leiderschapsstijl aan te passen aan de noden van de organisatie en hun medewerkers, en tevens hoge werkdruk te navigeren. Hoe hun medewerkers te ondersteunen in moeilijke fases. En ook hoe ze hun medewerkers kunnen coachen, uitdagen om zich verder te ontwikkelen en hun potentieel te maximaliseren. 

Bekijk ons leiderschapsprogramma