Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart ongezond veel stress op werk

27 Jul, 2021Renske Start

Werknemers hebben steeds vaker last van werkstress en hoge werkdruk. Mentale gezondheidsproblemen lijken daarmee een trend net zoals werken op afstand. Zo tijdelijk als een trend is, is dat bij mentale gezondheidsproblemen echter niet aan de orde.

Werknemers hebben steeds vaker last van werkstress en hoge werkdruk. Mentale gezondheidsproblemen lijken daarmee een trend net zoals werken op afstand. Zo tijdelijk als een trend is, is dat bij mentale gezondheidsproblemen echter niet aan de orde. 

Er vindt juist een normalisering plaats, of zoals Forbes het beschrijft een ‘werkstress-epidemie’. Mentale problemen houden vaak nauw verband met een ongezonde werkomgeving. Om dit beter te begrijpen, deed Lepaya onderzoek naar 1322 Europese werknemers en zich stressbestendig voelen. Wat blijkt, werknemers door heel Europa ervaren ongezonde levels van stress!

Dit is het achtergrondartikel voor het persbericht dat verscheen op 15 juli 2021.

Meer dan de helft van de Europese werknemers ervaart stress op werk

Lepaya heeft onderzoek gedaan naar werkstress bij 1322 Europese werknemers. Wat blijkt? Maar liefst 66% van de ondervraagde ervaart werkgerelateerde stress.

Work-stress

Specifiek ‘ongezond veel stress’. Hoge levels van werkdruk, lange werkdagen, veel veranderingen binnen de organisatie of onzekerheid van baanbehoud zijn allemaal factoren die hierin een rol kunnen spelen.

Met 66% laat een grote meerderheid van werknemers weinig aan de verbeelding over. Zij laten duidelijk blijken dat er wel degelijk veel speelt binnen hun organisatie, en dat ondanks dat zij wellicht wel op hun plek zitten toch vaak genoeg ongezonde stress ervaren. Terwijl slechts 34% aangeeft hier geen last van te hebben.

Zoomen we in op Europa dan zien we dat per land de levels van werkstress ook behoorlijk verschillen.

Waar meer dan de helft (56%) van de Nederlanders aangeeft te veel stress te ervaren, blijkt toch dat Nederlandse werknemers het beste af zijn.

Work-stress in The Netherlands

67% van de Belgische werknemers ervaart veel stress, terwijl het Verenigd Koninkrijk met 70% al veel hoger ligt. Duitse werknemers spannen de kroon, en wel 71% geeft aan ongezond veel stress te ervaren.

Work-stress in Duitsland

De meest gestreste Duitse werknemers, blijkt uit de cijfers, werken in de financiele branche, auto- en de maakindustrie, gezondheidszorg en de educatie.

Meest gestreste branches in Duitsland

Anders dan de sectoren die naar voren komen bij Duitse werknemers, werken de meest gestreste Nederlanders vooral in de horeca, informatie en communicatie sector, bij het openbaar bestuur. Eveneens als Duitse werknemers ook in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Meest gestreste branches in Nederland

Onderwijs en de gezondheidszorg blijken hiermee twee van de meest stressvolle branches. En dit is niet nieuw! Vooral tijdens deze pandemie, zijn dit twee branches die vaak in het nieuws zijn gekomen vanwege oplopende werkdruk, en een verhoging van burn-outs.

Wie is verantwoordelijk voor de oplossing?

Dat werkstress een nijpend probleem is blijkt wel uit de cijfers. Een ruime meerderheid van Nederlandse werknemers ervaart stress, tot wel 71% van de Duitse werknemers. Willen we dit niet normaliseren en burn-outklachten zien toenemen dan moet er ingegrepen worden. Maar door wie?

Organisaties zijn verantwoordelijk voor tegengaan van stress

44% van de werknemers vindt dat het oplossen of voorkomen van stress een verantwoordelijkheid is die ligt bij henzelf. Echter 56% is het hier mee oneens. Dit laat zien dat er zeker een mate van gedeelde verantwoordelijkheid is. Waar werknemers zowel naar henzelf kijken als naar hun organisatie.

Een klein deel van de Nederlandse werknemers acht het als haar of zijn eigen verantwoordelijkheid om ongezonde levels van stress, en wellicht ook een ongezonde werkcultuur, zelf op te lossen en te voorkomen. Met 71% kijken Nederlanders naar hun werkgever voor een oplossing.

België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn wat meer verdeeld. 53% van de Belgen geeft aan hun werkgever verantwoordelijk te houden, en 51% van de Britten.

Hoewel veel Duitse werknemers stress ervaren zien we dat toch wanneer het gaat om verantwoordelijkheid ze behoorlijk verdeeld zijn, 50/50. Mensen werkachtig in Duitsland zien het tegengaan van werkstress als een verantwoordelijkheid van zowel henzelf als de organisatie.

Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk leggen de verantwoordelijkheid voor het oplossen van ongezonde niveaus van stress toch echt bij hun werkgever neer. Duitse werknemers voor een groot deel ook, maar wijst toch met een kleine meerderheid van 51% naar zichzelf. Hoewel we zien dat juist in dit land de levels van stress erg hoog zijn.

Hulp bij stress

Het plaatsen van de verantwoordelijkheid bij de organisatie hoeft niet te betekenen dat er ook echt hulp geboden wordt bij het tegengaan of voorkomen van stress.

Hoewel meer dan 70% van de Nederlanders het de verantwoordelijkheid van haar of zijn werkgever vindt om stress aan te pakken, zou 57% toch liever nog wat meer ondersteuning hierin zien.

Ondersteuning bij te veel werk stres

Een krappe meerderheid, 52%, van de Nederlanders vindt dan ook dat de werkgever te weinig aandacht spendeert aan oplossingen of preventie van werkstress.

Focussen werknemers genoeg op werk stress

Ook blijkt uit het onderzoek dat België met 67%, het Verenigd Koninkrijk met 65% en Duitsland met 57% ook graag meer hulp willen bij het tegengaan van werkstress.

Helpen werknemers genoeg bij werk stress

Opmerkelijk is dat een kleine meerderheid van de Duitse werknemers werkstress als eigen verantwoordelijkheid ziet, maar toch vanuit de organisatie meer ondersteuning verwacht.

Jonge professionals met name lijken hulp bij het voorkomen van ongezonde stressniveaus vanzelfsprekend te vinden.

Welke leeftijdsgroepen willen meer hulp bij veel stress

Ruim 60% van de 30 tot en met 39 jarige verwachten van hun organisatie dat deze hulp biedt bij teveel stress op werk. Tot en met 59 jaar is het merendeel van de Europese werknemers het hier mee eens. Van de 60+ers verwacht een kleine minderheid wel hulp, terwijl rond de 50% geen hulp bij stress vanuit de organisatie verwacht.

In het algemeen stellen Europese werknemers met een meerderheid van 62% dat ze graag ondersteuning zouden krijgen vanuit hun organisatie. Dit is zo gek nog niet, werkstress hangt immers samen met een aantal factoren die spelen binnen een organisatie. Hoewel een werknemer de juiste vaardigheden kan ontwikkelen om goed om te gaan met stress, moeten ze wel de juiste tools aangereikt krijgen.

Besteden organisaties genoeg aandacht aan stress op werk

We zien dat 59% van Europese werknemers aangeeft dat hun organisatie meer aandacht zou kunnen besteden aan het verlagen van ongezonde stressniveaus. Vooral de Belgen met 65% en Duitsers met een ruime 61% wensen dat hun organisatie meer actie onderneemt. Het blijkt dat organisaties in deze tekortschieten aan de verwachtingen van de werknemers.

Omgaan met werkstress

Stress, hoewel natuurlijk bij veel werkdruk en andere omstandigheden, is zeker niet onontkoombaar. Met de juiste vaardigheden is het mogelijk om gezond met stress om te gaan én in veel gevallen zelfs stress te voorkomen.

Maar liefst 71% van de Europese werknemers geeft aan zich graag verder te ontwikkelen in de omgang met werkstress.

Ontwikkelen van stressmanagement skills

Belgische medewerkers met 76%, Britse met 77% en Duitse met 70% vinden dat ze nog veel te leren en ontwikkelen hebben!

Stressmanagement skills

Nederlandse werkgevers geven aan al iets verder te zijn in de ontwikkeling van vaardigheden omtrent werkstress, of denken in ieder geval minder ontwikkeling op dit gebied nodig te hebben. 60% zou wel graag verder ontwikkelen.

Ontwikkelen van stressmanagement skills

Bekijken we deze cijfers in relatie tot de relatief lagere cijfers van werkstress bij Nederlandse werknemers (in relatie tot de drie Europese landen), dan kunnen we zeggen dat een aandachtige focus op het omgaan met stress en de ontwikkeling van vaardigheden een positief effect heeft op het niveau van werkstress. Want met de laagste ervaring van stress, 56% tegenover 71% van Duitse werknemers, hebben Nederlandse werknemers het gevoel dat ze al veel bezig zijn met stressmanagement.

Hele positieve resultaten zien we op dit gebied bij alle leeftijden. Van 30 tot en met 60+, ontwikkeling is voor alle leeftijden.

Leeftijdsgroepen verder ontwikkelen stressmanagement vaardigheden

Duidelijk wordt dat werknemers er meer dan open voor staan om zich te ontwikkelen in vaardigheden waar zij zelf beter van worden. Minder stress betekent gelukkiger zijn op de werkvloer, en vanzelfsprekend ook gelukkiger thuis. Maar dit geldt niet alleen voor de werknemer zelf. Is een werknemer namelijk gelukkiger, dan zal hij of zij ook productiever blijken en meer betrokken bij de organisatie, en als consequentie veel minder snel vertrekken.

De werkstress-epidemie versus de pandemie

Met een ruime meerderheid van werknemers, van 56% Nederlandse tot 71% Duitse, die aangeeft ongezond veel stress te ervaren op werk kunnen we spreken van een werk-stress epidemie.

Maar hangt deze epidemie in 2021 dan ook samen met de pandemie? Wij vroegen de werknemers of zij thuiswerken en dan met name een terugkeer naar het kantoor als bron van een verhoging in stress ervaren.

Hele positieve resultaten zien we op dit gebied bij alle leeftijden. Van 30 tot en met 60+, ontwikkeling is voor alle leeftijden.

Rond de 26% van de Europeanen gaf aan al tijdens de pandemie weer op kantoor te werken, en zelfs 40% van de Nederlanders is al teruggekeerd naar kantoor.

Is werken op kantoor stressverhogend

Afgezonderd van Nederland kijkt de rest van Europa, de Belgische, Britse en Duitse werknemers, er tegenop om terug naar kantoor te gaan. Van de Belgische werknemers denkt 42% meer stress te ervaren bij een terugkeer naar kantoor, en 40% van de Duitsers.

Maar liefst 44% van de Britse werknemers geeft aan hoogstwaarschijnlijk meer stress te ervaren als zij weer naar kantoor moeten.

We zien dat Nederlandse werknemers zich hier vooralsnog niet veel zorgen over maken. 26% geeft aan dat fulltime naar kantoor stressverhogend is.

Hoewel 26% niet veel lijkt, hebben werknemers het hier wel over extra stress. Toegevoegde stress aan al bestaande ongezonde niveaus van werkstress; een vorm van werkstress die samenhangt met werken op kantoor.

Ongezonde levels van werkstress

Met 66% van de Europese werknemers die aangeven te kampen met ongezonde niveaus van stress op werk, kunnen we zeggen dat werkstress een prominente rol speelt op de werkvloer.

Hoewel Nederlandse werknemers minder stress ervaren dan Duitse werknemers, zien we bij alle onderzochte Europese landen een fikse meerderheid. Overmatig veel werknemers ervaren veel stress op werk.

Wat ook blijkt is dat werknemers, vooral de Nederlandse, verwachten dat hun werkgever hulp aanbiedt om stress tegen te gaan. Een meerderheid van de werknemers legt de verantwoordelijkheid voor werkstress bij de organisatie.

Echter geven veel mensen aan dat hun organisatie nog niet genoeg aandacht besteedt aan werkstress.

Daarbij hangt stress, ‘werkstress’ zegt het eigenlijk al’, nauw samen met werken op kantoor. Rond de 40% van de Belgische, Britse en Duitse werknemers denken allemaal weer meer stress te ervaren bij een terugkeer naar kantoor. Terwijl Duitse werknemers met 71% aangeven op dit moment al behoorlijk veel stress te hebben! Nederlandse werknemers zijn hier wat gematigder in. Maar ook zien we dat veel Nederlanders al op kantoor werken en zo’n 56% toch op dit moment al stress ervaart.

Positief is dat tegen de 71% van alle werknemers bereid is om te werken aan hun stressmanagement vaardigheden, en hier voor openstaan.

“Het is mooi om deze bereidheid onder werkenden te zien, maar juist bij de werkgever liggen veel kansen om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Stress heeft meerdere oorzaken en een hoge werkdruk voorkomen is niet altijd de enige oplossing. Soms heeft het simpelweg te maken met de verwachtingen tussen werkgever en werknemer. Het is daarom van belang om de onderliggende redenen goed in kaart te brengen. Pak het probleem bij de wortel aan het richt je daarnaast ook op stressverminderende tactieken en trainingen”, zegt René Janssen, oprichter van Lepaya.

Want hebben we het over de verantwoordelijkheid van werkstress, dan geven Europese medewerkers aan dat zij het zien als een taak voor de organisatie om actie te ondernemen. Vaardigheden te helpen ontwikkelen en de juiste tools aan te bieden.

Mentale gezondheid wordt steeds prominenter en onderdeel van ons collectieve bewustzijn. Nu we ook zien dat werknemers veel stress ervaren, maar tegelijkertijd ook openstaan voor een oplossing is dit een uitstekend moment voor organisaties om in te grijpen en een helpende hand te bieden.