5 stappen naar de juiste ontwikkelstrategie

Door de continu (en steeds sneller) veranderende omgeving, is het steeds belangrijker voor onze medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we de juiste initiatieven inzetten om onze ontwikkeldoelen te bereiken?
Er wordt al snel naar een training gegrepen, maar is dat wel altijd het juiste medium? Zoals Ruijters aangeeft, is het erg belangrijk om de passende vorm van leren bij het vraagstuk te kiezen. Ze onderscheidt bijvoorbeeld Informatief leren, Onderzoekend leren en Transformatief leren. Daarnaast willen we natuurlijk dat de resultaten beklijven en zorgen voor duurzame gedragsverandering. Deloitte geeft hierover aan dat herhaling en regelmatig aanbieden van oefening onmisbaar is bij het creëren van duurzame verandering. Hoe kom je nu tot de juiste strategie voor jouw organisatie?

De volgende 5 stappen geven een duidelijke richtlijn voor dit proces

 1. Bepaal waar de ontwikkelbehoefte ligt van jouw medewerkers
 2. Bepaal in welke fase de medewerkers zich bevinden
  Hebben de medewerkers nieuwe informatie nodig? Of hebben ze juist hulp nodig deze kennis in de praktijk te brengen?
 3. Maak voor dit doel een opleidingsplan
  Bekijk dan heel goed welk type leren past bij de fase waarin de medewerkers zich bevinden
 4. Schenk voldoende aandacht aan de impact
  Hoe zorg je ervoor dat je een duurzame gedragsverandering teweeg brengt? En hoe help je je medewerkers om ook op lange termijn succesvoller te zijn? Op welke manier ga jij zorgen voor continue herhaling van het geleerde?
 5. Analyseer
  Zorg dat je voldoende mogelijkheden hebt om de impact te meten. Een assessment aan het begin, inzicht in de voortgang van de medewerkers en een impact meting aan het einde. Zodat je continu kunt verbeteren en daardoor de concurrentie voor kunt blijven!

Wil je hier meer over weten en weten hoe Lepaya jouw medewerkers kan helpen het verschil te maken? We maken met veel plezier een afspraak om hierover verder te praten en onze oplossing te laten zien!