Een op drie Nederlandse managers: “Ik heb de lastigste functie binnen mijn organisatie”

6 Dec, 2021Renske Start

Volgend jaar wordt volgens een kwart zelfs nóg moeilijker

Maar liefst 35 procent van de Nederlandse managers vindt dat zij  een van de lastigste rollen binnen hun organisatie vervullen. Dat blijkt uit onderzoek van Lepaya onder 1.135 leidinggevenden werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Bijna een kwart (23 procent) van hen verwacht daarnaast dat het volgend jaar nóg moeilijker wordt om hun rol naar behoren uit te voeren. 

De  onvrede onder managers lijkt vooral een gevolg te zijn van een gebrek aan verbinding tussen midden- en hoger management. Zo geeft  36 procent van de ondervraagden aan zich onvoldoende gesteund te voelen door hun eigen meerderen.

De rol van manager

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen hiervan zich niet alleen beperken tot managers, maar ook weerslag heeft op de individuele teamleden. Maar liefst 53 procent van de ondervraagde managers heeft niet genoeg tijd en ruimte om zich gedurende de werkweek bezig te houden met de ontwikkeling van hun teamleden. Daarnaast zou 35 procent graag meer handvatten krijgen rondom de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

Volgens René Janssen, oprichter van Lepaya, is dit vanzelfsprekend, gezien de rol van manager flink aan verandering onderhevig is: “Middenmanagers spelen een steeds belangrijkere rol in organisaties. Hun prioriteiten veranderen van het enkel leiden van bedrijfsprocessen naar het bouwen van een lerende, veerkrachtige organisatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze verantwoordelijk zijn voor het motiveren van medewerkers en meer de rol van coach op zich gaan nemen”.

Beslissingsbevoegdheid

Het gebrek aan ondersteuning van bovenaf lijkt ook van invloed te zijn op de wijze waarop managers binnen organisaties beslissingen nemen. Van de ondervraagden vindt namelijk ruim een derde (36 procent) dat ze momenteel over te weinig beslissingsbevoegdheid beschikken. 

“Efficiënte besluitvorming is een must voor ieder veerkrachtig bedrijf en is een vaardigheid die iedere goede manager moet bezitten. Door het creëren van een bedrijfscultuur waarin beslissingen genomen kunnen worden, voorkom je dat managers zich machteloos gaan voelen”, aldus Janssen.

Over Lepaya

Lepaya is een aanbieder van power skills trainingen waarbij on- en offline leren wordt gecombineerd. Opgericht door René Janssen en Peter Kuperus in 2018 vanuit de overtuiging dat de juiste training, op het juiste moment, gericht op de juiste skill, organisaties productiever maakt, heeft Lepaya inmiddels duizenden werknemers getraind. 

Als uitdager in een overvolle trainingsmarkt, speelt Lepaya in op de behoeftes van Europa’s snelst groeiende techbedrijven, zoals onder andere Mollie, Takeaway en Picnic. Door hard skills te combineren met soft skills, samen aangeboden als power skills, groeit het Amsterdamse bedrijf versneld in een markt waarin de vraag naar om- en bijscholing over de hele wereld blijft toenemen. 

In 2020 haalde Lepaya een investeringsronde op van 5 miljoen en deed zelfstandig een overname van Smartenup, een trainingsbedrijf dat professionals ondersteunt om beter, sneller en slimmer met data te werken. De scale-up richt zich op de Nederlandse, Britse, Belgische, Duitse en Zweedse markt en bedient haar klanten wereldwijd. Dit jaar werd Lepaya geselecteerd door Techleap.nl voor de nieuwe lichting van het groeiprogramma Rise, een exclusief programma voor serieuze techspelers in Nederland.

Onze persmap

Download onze Persmap