Lepaya

PERSBERICHT

Lepaya ontvangt het NRTO-keurmerk

Amsterdam, 26 januari 2021Lepaya, aanbieder van online en offline power skills trainingen voor snelgroeiende technologiebedrijven, kondigt vandaag aan het NRTO-keurmerk te hebben ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt, afgegeven door brancheorganisatie Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

“Lepaya is uniek in haar soort doordat wij bedrijven meetbaar productiever maken. Dit doen we door de juiste training, op het juiste moment te bieden. Het waarborgen van de juiste kwaliteit is daarin van groot belang. We zijn daarom trots dat ook NRTO onze trainingen als klantvriendelijk, deskundig en impactvol beschouwt. Zo kunnen we, als uitdager van de traditionele trainingsinstituten, kwalitatief blijven inspelen op de alsmaar groeiende vraag van organisaties naar toekomstbestendige vaardigheden”, zegt René Janssen, oprichter van Lepaya.

Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Lepaya voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Lepaya aantonen dat het bedrijf voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Voor meer informatie, neem contact op met:

René Janssen | Founder & Managing Director Lepaya
rene@lepaya.com | +31 (0)6 306 42 695

Over Lepaya

Lepaya is een aanbieder van power skills trainingen waarbij on- en offline leren wordt gecombineerd. Opgericht door René Janssen en Peter Kuperus in 2018 vanuit de overtuiging dat de juiste training, op het juiste moment, gericht op de juiste skill, organisaties productiever maakt, heeft Lepaya inmiddels duizenden werknemers getraind. 

Als uitdager in een overvolle trainingsmarkt, speelt Lepaya in op de behoeftes van Europa’s snelst groeiende techbedrijven, zoals onder andere Mollie, Takeaway en Picnic. Door hard skills te combineren met soft skills, samen aangeboden als power skills, groeit het Amsterdamse bedrijf versneld in een markt waarin de vraag naar om- en bijscholing over de hele wereld blijft toenemen. 

In 2020 haalde Lepaya een investeringsronde op van 5 miljoen en deed zelfstandig een overname van Smartenup, een trainingsbedrijf dat professionals ondersteunt om beter, sneller en slimmer met data te werken. Lepaya richt zich op de Nederlandse, Belgische, Duitse en Zweedse markt en bedient haar klanten wereldwijd.

Meer informatie over Lepaya: www.lepaya.com/nl