Name

PERSBERICHT

Lepaya ondertekent Charter Diversiteit

Amsterdam, 30 maart 2021Lepaya, provider of online and offline power skills training for fast-growing companies, has signed the Dutch Diversity Charter. The Diversity Charter, an initiative of Nederlandse Charter Diversiteitondertekend.

“Every day we work to make fast-growing organizations future-proof. Future-proof, diversity and inclusion are inextricably linked. This means that a focus on diversity and inclusion is indispensable in our own organization. We strive for a workplace where there is room for everyone, regardless of someone’s background, profile or preferences, ”says René Janssen, founder of Lepaya.

Met deze intentieverklaring committeert Lepaya zich aan zelf opgestelde doelen, in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad, om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. De doelen waar het bedrijf zich het komende jaar op focust zijn onder andere het verhogen van de etnische diversiteit binnen het personeelsbestand van Lepaya, werknemerstevredenheid en inclusieve wervingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld een diverse kandidatenpool en actieve checks op inclusieve vacatureteksten.

Met meer dan 65% aan vrouwelijke werknemers en 21 verschillende nationaliteiten aan boord, voert Lepaya al langer een actief beleid op het gebied van diversiteit. Recentelijk bundelden Lepaya en Bynder de krachten om door middel van speciaal opgezette ontwikkelingstrajecten meer vrouwen in tech te krijgen. De power skills scale-up zet nu de verdere stappen in haar diversiteits en inclusie missie door actief meer etnisch-culturele diversiteit te stimuleren.

Over Lepaya

Lepaya is een aanbieder van power skills trainingen waarbij on- en offline leren wordt gecombineerd. Opgericht door René Janssen en Peter Kuperus in 2018 vanuit de overtuiging dat de juiste training, op het juiste moment, gericht op de juiste skill, organisaties productiever maakt, heeft Lepaya inmiddels duizenden werknemers getraind.  Als uitdager in een overvolle trainingsmarkt, speelt Lepaya in op de behoeftes van Europa’s snelst groeiende techbedrijven, zoals onder andere Mollie, Takeaway en Picnic. Door hard skills te combineren met soft skills, samen aangeboden als power skills, groeit het Amsterdamse bedrijf versneld in een markt waarin de vraag naar om- en bijscholing over de hele wereld blijft toenemen.  In 2020 haalde Lepaya een investeringsronde op van 5 miljoen en deed zelfstandig een overname van Smartenup, een trainingsbedrijf dat professionals ondersteunt om beter, sneller en slimmer met data te werken. Lepaya richt zich op de Nederlandse, Belgische, Duitse en Zweedse markt en bedient haar klanten wereldwijd. Meer informatie over Lepaya: www.lepaya.com/nl

Voor meer informatie, neem contact op met:

René Janssen | Founder & Managing Director of Lepaya
rene@lepaya.com | +31 (0)6 306 42 695

Over Diversiteit in Bedrijf

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die werkgevers uit de publieke en private sector kunnen ondertekenen. Daarmee committeert een bedrijf zich aan zijn eigen doelen om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen. Het Charter Diversiteit is onderdeel van Diversiteit in Bedrijf, een project van de Sociaal-Economische Raad. 

Kijk voor meer informatie op www.diversiteitinbedrijf.nl.