Utveckling börjar med data

Med Lepaya är det lätt att göra en påverkan som stöds av fakta och siffror.

Ta en titt på vår portfölj

Hur mäter vi framsteg?

Även om ett L&D-program är roligt är det inte ett projekt man startar bara för att ha kul. Du vill se förändringar när det gäller utvecklingen av lärandet. Du vill veta om dina medarbetare gör framsteg utifrån de moduler de har deltagit i. Därför mäter vi data före, efter och under varje utbildning. Så att du alltid vet hur det går.

Engagemang

Vem registrerar sig?
Vi spårar engagemang så att vi förstår vad som fungerar och vad som inte gör det. Hittade vi den perfekta balansen mellan färdigheter och relevans för dina medarbetare, i rätt ögonblick av deras karriär? Ju bättre utbildningen passar, desto högre engagemang.

Uppskattning

Vad tyckte alla?
Vi spårar feedback under hela inlärningsprocessen. Vad tyckte de om utbildningen, och hur bedömer de utbildarna? Vi rapporterar självklart alla resultat till dig. Så att du bekvämt kan sätta dig ner med dina intressenter. Bra betyg är till för att delas!

Beteende

Vad förändrades?
En utbildning är inget i sig självt. Det är en modul inom en övergripande inlärningsresa som leder till ett förändrat beteende. Vi följer inlärningsvägarna och spårar om medarbetare verkligen kan tillämpa det de har lärt sig. Så du kan lägga upp en strategi på team- och organisationsnivå.
Vad förändrades?

Rapportering som får effekt

Det du behöver som L&D-specialist är ett avancerat inlärningsprogram som är enkelt och mätbart. Inga lösryckta delar av inlärningsinformation utspridda över hela organisationen. Med strukturerad rapportering av de framsteg dina medarbetare gör kan du se förändrat beteende, följa utvecklingen och påverka organisationen.

Effekten av ditt utbildningsprogram

85%

Effekt

av yrkesverksamma är oerhört positiva

8,4

Deltagarnas tillfredsställelse

Våra utbildningar är relevanta

8,8

Nöjdhetsresultat

Våra utbildare vet vad de gör

The impact made at Bynder

Trots alla olika behov har vi skapat ett L&D-erbjudande som är viktigt för alla delar av organisationen, och som även har brett stöd.”  L&D-rådgivare på KPMG

Läs om KPMG:s upplevelse

Börja ett nytt sätt att lära dig idag

Börja ett nytt sätt att lära dig som gör skillnad. Vi utbildar rätt kompetens, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt. För att vi gillar att påverka. Vilken är den bästa strategin för din organisation? Vi vill gärna prata med dig om det!
Begär en demo