Integritetspolicy | LEPAYA

Senast uppdaterad: september 2021

Lepaya tar din integritet på stort allvar och kommer att behandla och lagra dina uppgifter på ett säkert sätt. Vi har utarbetat integritetsregler i denna policy (hädanefter kallad “integritetspolicy”). Vi rekommenderar att du läser dem noggrant.

1. Vilka är vi?
Lepaya erbjuder Power Skills-utbildningar genom att kombinera 50 utbildningsmoduler för mjuka och hårda färdigheter i effektiva Power Skills-utvecklingsprogram (“tjänster”) som gör det möjligt för yrkesverksamma att vara mer effektiva i sitt arbete och känna sig lyckligare i livet. Lepaya använder den “unika blandade metoden”, som kombinerar (virtuella) korta klassrumssessioner med onlineinlärning, via en av våra appar: en av Lepaya-apparna, t.ex. Lepaya-mobilappen och/eller Lepaya Learning-appen för MS Teams och/eller Lepaya-appen för Slack, gemensamt kallade “Lepaya-apparna”). På vår webbplats www.lepaya.com finns en omfattande översikt över alla de mer än 50 specifika utbildningar vi erbjuder.

Lepaya är ett registrerat varumärke och ett skyddat handelsnamn. Märket, handelsnamnet och andra tillgångar tillhörande Lepaya, inklusive databaserna, är licensierade villkorligt till LTD NL B.V. eller dess dotterbolag av ägaren, bosatt på Nieuwe Looiersdwarsstraat 9, 1017 TZ Amsterdam, och är registrerade i handelskammaren under nr. #69556318. Alla parter som arbetar med och för Lepaya agerar i enlighet med denna integritetspolicy.

2. Lagstiftning om integritet
Lepaya behandlar personuppgifter som tillhandahålls av dig eller din arbetsgivare (hädanefter kallade “personuppgifter”), så att vi kan utforma engagerande inlärningsresor, mäta framsteg under lärandet och föreslå annat intressant innehåll. Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning, mer känd som GDPR, som är en av de mest omfattande integritets- och säkerhetslagarna i världen, i kraft sedan den 25 maj 2018. All lagstiftning benämns gemensamt nedan som “relevant lagstiftning”.

3. Får minderåriga använda Lepaya?
Lepaya är huvudsakligen avsedd att användas av personer som är 18 (arton) år eller äldre. Om du är under 18 (arton) år har du inte rätt att använda applikationen. Genom att godkänna denna integritetspolicy kan vi anta att du verkligen är 18 (arton) år eller äldre.

4. Vem är personuppgiftsansvarig?
Våra kunder, arbetsgivarna som använder vår programvara och våra tjänster för sina medarbetares inlärningsresor, bestämmer syftet med och medlen för behandlingen av personuppgifterna. Därför agerar våra kunder som “personuppgiftsansvarig” i den mening som avses i relevant lagstiftning.

5. Lepaya är personuppgiftsbiträde
Lepaya ansvarar för lagring, aggregering och behandling av personuppgifter på uppdrag av våra kunder. Därför agerar vi som “personuppgiftsbiträde” i den mening som avses i relevant lagstiftning. Detta innebär att Lepaya är skyldig att inte använda uppgifterna för andra ändamål än att hjälpa våra kunder. I avtalen mellan Lepaya och dess kunder gäller ett standardmässigt Verwerkersovereenkomst (databehandlingsavtal), såvida inte ett specifikt avtal har upprättats och hänvisas till i avtalet mellan Lepaya och kunden. Lepayas standardmässiga Verwerkersovereenkomst finns på https://lepaya.com/en/verwerkersovereenkomst/.

6. På vilken rättslig grund kommer dina personuppgifter att behandlas?
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på förekomsten av ett “legitimt intresse” i den mening som avses i relevant lagstiftning. Våra kunder, arbetsgivarna, har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifterna om sina medarbetares inlärningsresor och mätningen av deras framsteg. Arbetstagarna drar även nytta av inlärningsresorna, så det finns en rimlig balans mellan de berörda intressena.

7. Vilka (person)uppgifter samlas in och behandlas?
7.1 Personuppgifter som du (eller din HR-chef) lämnar till oss

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig för tjänsterna eller Lepaya-apparna, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter i tjänsterna eller Lepaya-apparna eller på annat sätt kontaktar oss.

De personuppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med oss och tjänsterna eller Lepaya-apparna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera följande:

Offentligt tillgängliga personuppgifter. Vi samlar in e-postadresser, sociala medier och andra liknande uppgifter.

 • Personuppgifter som tillhandahålls av dig. Vi samlar in appanvändning, uppgifter som samlas in från undersökningar och andra liknande uppgifter.
 • Inloggningsuppgifter. Vi samlar in lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.
 • Betalningsuppgifter. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du genomför köp, till exempel ditt betalningsinstrumentnummer (så som ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Alla betalningsuppgifter lagras av Stripe. Du kan hitta länk till deras integritetspolicy här: https://stripe.com/en-nl/privacy.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådana personuppgifter.

7.2 Automatisk insamling av information

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna eller Lepaya-apparna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktuppgifter), men kan innehålla information om enhet och användning, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisande webbadresser, enhetens namn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster eller Lepaya-appar och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster eller Lepaya-apparna, och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi även in information via cookies och liknande tekniker.

7.3 Online-identifierare.

Vi samlar in enheter, verktyg och protokoll, till exempel IP-adresser, cookie-identifierare eller andra, till exempel sådana som används för analys och marknadsföring, och andra liknande data.

7.4 Information som samlas in via våra appar

Om du använder våra appar kan vi även samla in följande information:

Åtkomst till mobil enhet. Vi kan begära åtkomst till eller tillstånd till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets kamera och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller våra behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.
Data från mobil enhet. Vi kan automatiskt samla in enhetsinformation (som din mobils enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versionsinformation och IP-adress.
Push-notiser. Vi kan komma att begära att få skicka push-notiser om ditt konto eller mobilapplikationen. Om du vill avstå från att ta emot dessa typer av kommunikation kan du stänga av dem i enhetens inställningar.

7.5 Tredjepartsleverantörer

Vi använder Google Analytics, Firebase, Hotjar, Mailchimp och HubSpot som våra tredjepartsleverantörer för att samla in och analysera data, skapa e-postdistributionslistor och hantera marknadsföringskampanjer. Sådan behandling omfattas av ett databehandlingsavtal som skyddar dina personuppgifter.

Vi använder även LinkedIn Insight Tag för att spåra konverteringar, omdirigera webbplatsbesökare och låsa upp ytterligare insikter om medlemmar som interagerar med våra LinkedIn-annonser. Det möjliggör insamling av metadata som IP-adressinformation, tidpunkt och händelser som sidvisningar. Alla data är krypterade. Du kan välja bort cookies från LinkedIn på inställningssidan för LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/. Vi rekommenderar att du läser deras cookiepolicy https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy för mer information.

8. För vilka ändamål kommer dina uppgifter att användas?
Dina personuppgifter kommer att användas:

 • För att bevilja applikationen och alla dess funktioner till dig;
 • För att skapa en personlig profil, från vilken du kan använda applikationen;
 • För att skicka dig information om Lepaya-applikationerna;
 • För att upprätta anonyma statistiska uppgifter och göra applikationen säkrare;
 • För att tillhandahålla din information till tredje part baserat på rättsliga skyldigheter;
 • För att anpassa och förbättra applikationen.

Dessutom kan kunden använda personuppgifterna för att förbättra och optimera inlärningsresorna. Vi använder automatiskt genererade data för statistiska ändamål samt för säkerhet och förbättring av applikationen. Denna information kan lämnas till tredje part så länge den är helt anonymiserad och inte kan kopplas till dig personligen. Inga personuppgifter lämnas ut.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Lepaya kommer att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och noggrant sätt, i enlighet med relevant lagstiftning. Lepaya kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller mot någon form av olaglig behandling.

10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Lepaya behåller dina personuppgifter så länge som din arbetsgivare kräver av oss. Lepaya kommer inte att behålla personuppgifterna längre än nödvändigt för de ändamål som nämns ovan, där Lepaya strävar efter en konstruktiv, långsiktig relation. Personuppgifterna får under inga omständigheter bevaras längre än fem år efter den dag då uppgifterna senast uppdaterades. Du kan dock när som helst inaktivera dina uppgifter eller få dem borttagna av oss.

11. Vem delar vi dina personuppgifter med?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi dela personuppgifterna med företag som stödjer oss i behandlingen av uppgifterna (“underordnade personuppgiftsbiträden”). Till exempel använder vi Amazon.
Webbtjänster för lagring av data och Auth0 för att autentisera och säkra alla inloggningar i applikationen. Dessa personuppgiftsbiträden kommer endast att fungera som “underordnade personuppgiftsbiträden” i den mening som avses i dataskyddsförordningen och EU:s dataskyddsdirektiv. Detta innebär att de underordnade personuppgiftsbiträdena har en avtalsenlig skyldighet att inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy, och vi delar inte uppgifter med dem utöver vad som är nödvändigt för att hjälpa oss. Förutom ovanstående kommer vi inte att dela dina uppgifter med tredje part – såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra det.

12. Vidarebefordran utanför EU
I den mån personuppgifterna vidarebefordras till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy, och dessa tredje parter är etablerade utanför Europeiska unionen, sker vidarebefordran av uppgifter endast om det landet säkerställer en lämplig säkerhetsnivå. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter till dessa parter om vidarebefordran är nödvändig för verkställandet av avtalet eller avtalen mellan dig och Lepaya, eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås som svar på en begäran från dig och som är nödvändiga för ingåendet av ett avtal. Genom att använda applikationen ger du ditt samtycke till att vidarebefordra uppgifterna, inom detta ramverk, utanför Europeiska unionen.

13. Företagsöverföring
Det kan hända att en eller flera delar eller tillgångar tillhörande Lepayas ägare överförs till en
tredje part eller att Lepaya går samman med en tredje part. I detta fall kan dina personuppgifter överföras. Vid överföringar gäller enhetliga villkor. Om förhållandena dock oväntat förändras till din nackdel, kommer ditt samtycke att efterfrågas först. Om så önskas kan du inaktivera dina uppgifter eller begära att vi tar bort dem.

14. Dina rättigheter
Du har rätt att:

 • Kräva att din arbetsgivare ger dig en kopia av de personuppgifter som din arbetsgivare har behandlat om dig;
 • Kräva att din arbetsgivare korrigerar, uppdaterar, skyddar eller raderar dina personuppgifter i våra register;
 • Rapportera eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta oss på security@lepaya.com. Vi strävar efter att svara på en sådan begäran inom 14 dagar efter mottagande.

15. Hur långt sträcker sig Lepayas ansvar?
Denna integritetspolicy gäller endast personuppgifter som har erhållits via Lepayas programvara och tjänster. Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkarna som visas på dessa webbplatser, och vi är inte ansvariga för de metoder som används av webbplatser som är länkade till eller från vår applikation. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sina egna integritetspolicyer och kundtjänstpolicyer. Navigering och interaktion på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som är länkade till vår applikation, omfattas av villkoren och policyerna på den webbplatsen.

16. Kan denna integritetspolicy ändras?
Denna integritetspolicy kan ändras. Ändringarna offentliggörs på Lepayas programvara och tjänster. När vi gör betydande ändringar skickar vi också ett meddelande till våra användare. Om väsentliga ändringar görs i artikel 6 kommer du att bli ombedd att acceptera vår nya integritetspolicy innan du kan fortsätta använda applikationen, för att säkerställa att vi har ditt samtycke till att behandla dina uppgifter.

17. Några frågor?
Om du fortfarande har frågor om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

LTD NL B.V. (som bedriver handel under namnet “Lepaya”)

Nieuwe Looiersdwarsstraat 9

1017 TZ, Amsterdam

Handelskammarens (Kamer van Koophandel) nummer: 69556318

Momsregistreringsnummer: NL 857917171B01

E-post: info@lepaya.com