Ett framstående ledarskap kommer enligt oss från de som stärker sina medarbetare så att de kan bli den bästa versionen av sitt yrkesverksamma jag. Det är därför vi har skapat Ledarskaps-programmet kring vår Power Skill “Stärkande ledarskap”.

Programmet tar itu med de utmaningar som första- och andragångsledare möter i sina roller och hjälper dem att upptäcka vilka värderingar som utgör grunden för deras ledarskap. De får också se hur de kan anpassa sin ledarskapsstil för att möta organisationens och de anställdas behov, samt hur de kan coacha och stötta sina anställda. Dina ledare blir gladare, mer produktiva och anpassningsbara, och de kommer också att visa större lojalitet.